ឡានធំ ដឹកឈើ​ចេញពី​ក្រុមហ៊ុន​យូ​នី​ហ្គ្រី​ន ក្រឡាប់​ចេញមក​សុទ្ធតែ​ឈើ​ហុប ស្លាប់​ម្នាក់រ​បូស​ធ្ងន់​ម្នាក់​ – CEN