ពលរដ្ឋ​រងគ្រោះ​១៥​គ្រួសារ ចាញ់​ក្តី​ឧកញ៉ា​ង៉ាន់ វណ្ណា ស្វែងរក​អន្តរាគមន៍​ពី​សម្តេច​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ – CEN