បាក់​ច្រាំង​ទន្លេ​ត្រង់​ចំណុច​រូបសំណាក​ដំរី មាត់ទន្លេ​ខេត្តកំពង់ចាម​ – CEN