កាំកុងត្រូល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បន្ត​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ទំនិញ​ម្ហូបអាហារ​ខូច​គុណភាព​នៅ​តាម​ទីផ្សារ​ – CEN