ទៅ​ទទួល​សាកសព​សាច់ញាតិ ស្រាប់តែ​ប្រទះឃើញ​រឿង​គួរឱ្យ​ខ្លោចផ្សា​ – CEN