មហោស្រព​តន្ដ្រី អន្ដរជាតិ នៅ​កម្ពុជា ជា​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​ប្រកបដោយ​ទេពកោសល្យ ក្នុង​ការផ្សារភ្ជាប់​តថភាព​ជីវិត​សង្គម​ទៅ​នឹង​តន្ដ្រី និង​សង្គម​ – CEN