ទាស់​ពាក្យសម្តី​គ្នា​ក្នុង​វង់​ផឹកស៊ី ទាញ​កាំបិត​ផ្គាក់​កាប់​របួសធ្ងន់​ម្នាក់​ – CEN