អស់​ពី​ព័ត៌មាន​ថា MH 370 ធ្លាក់​នៅ​តំបន់​ឱ​រ៉ាល់ ស្រុក​ខ្មែរ ឥឡូវ​មាន “​អ្នកជំនាញការ​” ថា យន្តហោះ​នេះ​ត្រូវ​គេ​ប្លន់​យកទៅ​…! – CEN