ប្រើ​សំបក​ទទឹម ព្យាបាល​រលាក​ក្រពះ​យ៉ាង​ស័ក្តិ​សិទ្ធ តែ​បែប​រុស្ស៊ី​ – CEN