ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ចិន ផ្តល់​កុំព្យូទ័រ​ចំនួន​១២០​គ្រឿង និង​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិច​ជាច្រើនទៀត សម្រាប់​បម្រើ​ការងារ​ផ្សេងៗ​ដល់​ស្រុក​គីរីវង់​ – CEN