ផ្លូវ​ទៅ​កាន់​ខេត្ត​កោះកុង សេវា​ស្នាក់នៅ ម្ហូបអាហារ នឹង​រៀបរយ​ស្រេចបាច់​មុន​បុណ្យ​សមុទ្រ​មកដល់​ – CEN