បញ្ជូន​ខ្លួន​ស្ដ្រី​មេ​តុងទីន​ម្នាក់ ទៅកាន់​តុលាការ ហើយ​បោះ​ពាក្យសម្តី​ថា សុខចិត្ត​យកលុយ​តុលាការ ក៏​មិន​សង​កូន​តុងទីន​ដែរ​ – CEN