ដោយ​គ្រាន់តែ​បរិភោគ​២​ចំណិត​ក្នុង​១​ថ្ងៃ អ្នក​នឹងមិន​បារម្ភ​ពី​ជំងឺ​រលាក​សន្លាក់ និង​ឈឺក្រពះ​ទៀត​ – CEN