ស្ទើរ​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! គ្រាន់តែ​លក់​ស្រោមជើង និង​ស្បែកជើង​មួយទឹក​សោះ អាច​រកចំណូលបានរ​ហូត​ដល់​រាប់សែន​ដុល្លារ​ក្នុង​១ឆ្នាំ ដោយសារ… – CEN