​ភី​ឡុ​តម្នាក់​ស្លាប់​នៅនឹងកន្លែង បន្ទាប់​បើក​យន្តហោះ​ខ្នាតតូច​បុក​គ្នា​នឹង​យន្តហោះ​១​គ្រឿង​ទៀត​នៅលើ​អាកាស​នៃ​ទីក្រុង Ottawa – CEN