ផ្តល់ព័ត៌មានរហ័សនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាមួយ Cambodia Express News
1 : អ្នកនាំពាក្យ​ព្រឹទ្ធសភា និង​រដ្ឋសភា​កម្ពុជា ថ្លែងការណ៍​ដាច់ដោយឡែក​ពីគ្នា ច្រានចោល​នូវ​ការយល់ឃើញ​របស់​សភា​អឺរ៉ុប និង​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​អូស្ត្រាលី ក្នុងករណី លោក​សមរង្ស៊ី និង​សកម្មជន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​៕​   

Contact Us

Address : #5, Street 145 សង្កាត់ ផ្សាដើមថ្កូវ ខ័ណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ/ទូរសារលេខ 023 993 743 / 023 691 94 01

Email: ceninfo@cen.com.kh


ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Email: cenmarketing@yahoo.com

Tel: 012 995 960, 015 92 85 85, 088 25 35 666


ទទួលព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៏ និង ព័ត៌មានទាក់ទងសង្គម

Tel: 015 92 85 85, 012 99 59 60, 088 54 16 666

E-mail: hotline@cen.com.kh


Follow us

Facebook: https://www.facebook.com/cen.com.kh
Youtube: https://www.youtube.com/user/penofficial
google+: https://plus.google.com/u/0/b/110132969841613251104/+wwwcencomkh/posts
Twitter: http://www.twitter.com/cenkh