ផ្តល់ព័ត៌មានរហ័សនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាមួយ Cambodia Express News
1 : ក្រសួង​បី ជួប​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ប្រេង នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៨​តុលា ដើម្បី​និយាយ​ពី​ការ​ចុះថ្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ នៅ​កម្ពុជា​៕​    2 : គណៈកម្មការ​ប្រឹក្សា​ការងារ ប្រជុំ​សម្រេច​លើ​ការ​តម្លើង​ប្រាក់ខែ​កម្មករ​កាត់ដេរ ចុងក្រោយ នៅ​ម៉ោង ១០ ព្រឹក ថ្ងៃទី​៨​តុលា​៕​   

Contact Us

Address : #5, Street 145 សង្កាត់ ផ្សាដើមថ្កូវ ខ័ណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ/ទូរសារលេខ 023 993 743 / 023 691 94 01

Email: ceninfo@cen.com.kh


ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Email: cenmarketing@yahoo.com

Tel: 012 995 960, 015 92 85 85, 088 25 35 666


ទទួលព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៏ និង ព័ត៌មានទាក់ទងសង្គម

Tel: 015 92 85 85, 012 99 59 60, 088 54 16 666

E-mail: hotline@cen.com.kh


Follow us

Facebook: https://www.facebook.com/cen.com.kh
Youtube: https://www.youtube.com/user/penofficial
google+: https://plus.google.com/u/0/b/110132969841613251104/+wwwcencomkh/posts
Twitter: http://www.twitter.com/cenkh