គ្រាហេមន្តមាស
(បទព្រហ្មគីតិ)

ដំណែងដំណើរនា សរសើរគ្រាហេមន្តមាស
ត្រសៀកឯអាកាស សែងសាយ័ណ្ណទេរទាបទៅ ។
ស្រណោះបក្សាករ ឯអម្ពរឆ្វៀលឆ្វាត់ទៅ
សំកុកសំកាំងនៅ សងសូរស៊ានស័ព្ទយាសយំ ។
ខ្លះហើរប្រកៀងគូ ទំទៀងនៅទ្រង់ទ្រាយសម
ខ្លះសសិតស្លាបទុំ ខ្លះហើរហួសផ្លេកផ្លោះទៅ ។
ខ្លះរេរកចំណី ដោយនាទីគង្គាជ្រៅ
ខ្លះឆៀងឆាបសំដៅ ចាប់ចុះចឹកចង្វាស៊ី ។
គន់គួរស្រណោះសល់ ស្រណោះកលផ្សាបក្សី (១)
សងសូរស័ព្ទសម្តី រឿយៗរែកភាសាសត្វ ។
ស្រណោះឯគង្គា រែងរងថ្លាស្រុតស្រកក្តាត់
មច្ឆារេរាថ្វាត់ ហែលហែបហាបន្លៀកលេង ។
មើលព្រៃនាដងស្ទឹង ម្លប់ត្រឈឹងលូតលាស់ឯង
ខ្យល់បក់ទន់ទន្ទេង លំទោនទងលតាដោយ ។
ស្រណោះបុប្ផាករ រៀបកេសររីករុះរោយ
គន្ធាត្រឡប់ដោយ វាតាផ្សព្វផ្សាយគន្ធ ។
កន្លង់ត្រង់ត្រិបផ្កា ត្រេចវេហាទ្រហឹងខ្ទរ
ហិចហើរលើអម្ពរ ដូចតន្ត្រីសូរស័ព្ទសម ៕
តូច រំលឹក
(១) ភាសាបក្សី

មាតិកា