Cen

តិច ឬ ច្រើន?

១.ចៅអើយ រូបតាប្រាថ្នាតិច!
ទ្រព្យធនបេះបិចលះជាទាន
បរិច្ចាគអស់ហើយលែងចង់មាន
ដូរសួគ៌និព្វានឋានសុខា
២.តាអើយ រូបចៅប្រាថ្នាច្រើន!
ក្រវើនខ្មីឃ្មាតសព្វកិច្ចការ
ចង់មានតែក្នុងលោកនេះណា
មិនមានប្រាថ្នាសួគ៌និព្វាន ៕
គយ សារុន

មាតិកា