ផ្តល់ព័ត៌មានរហ័សនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាមួយ Cambodia Express News
1 : នៅ​ទីបំផុត ​សមាជិក​គណៈកម្មការ​ប​ណ្តោះ​អាសន្ន​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន បាន​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស លោក ​យ៉េ​ង  វិ​រៈ ជាប្រធានគ​ណ​បក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន។ លោក សាម ស៊ុនឌឿន អនុប្រធាន លោក សាម អ៊ិន អគ្គលេខាធិការ និងលោក ប៉ោ សេដ្ឋា ជាហិរញ្ញិក៕
  
Policy

CEN RSS របស់ដំណឹងក្នុងស្រុក

  ដំណឹងអត្ថាធិប្បាយ   www.cen.com.kh/feeds/opinion
  ដំណឹងនយោបាយ   www.cen.com.kh/feeds/politic
  ដំណឹងកីឡា   www.cen.com.kh/feeds/sport
  ដំណឹងពណ៌នា និង ស្រាវជ្រាវ   www.cen.com.kh/feeds/research
  ដំណឹងព្រំដែន   www.cen.com.kh/feeds/border
ដំណឹងសិល្បៈកម្សាន្ត   www.cen.com.kh/feeds/entertainment