ផ្តល់ព័ត៍មានរហ័សនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាមួយ Cambodia Express News - ចំណេះដឹងទូទៅ
Cen
Bg_head_banner

​ការចាប់ផ្តើម​ចិញ្ចឹម​បក្សី - ការជ្រើសរើស​មាន់ ​( Getting started - Securing srock )

មាន់​គឺជា​សត្វ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការរក​ទិញ និង​ងាយស្រួល​ផ្លាស់ប្តូរ​ទីកន្លែង ហើយ​មាន​លក្ខណៈ​ជ្រើសរើស​៤​ផ្សេងៗ​គ្នា ក្នុង​ការចាប់ផ្តើម​ចិញ្ចឹម ។​

Cow

ប្រមូល​ផោម​គោ​សំរាប់​ការសិក្សា​អំពី​ការឡើង​កំដៅ​ពិភពលោក​

​ពួក​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​កំពុង​ធ្វើការ​ពិនិត្យ​ផ្ដោម​និង​ភើ​របស់គោ​ក្នុង​ការព្យាយាម​បែប​ស្រ​មើ​ ​ស្រមៃ​មួយ ដើម្បី​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ការឡើង​កំដៅ​ពិភពលោក ។​ ​ ​ពួក​អ្នកជំនាញ​បាន​និយាយថា​ប្រព័ន្ធ​រំលាយ​អាហារ​ដ៏​យឺត​របស់​គោ​ធ្វើឲ្យ​ពួក​វា​ក្លាយ​ ​ជា​អ្នក​ផលិត​ឧស្ម័ន​មេតាន​សំខាន់ ជា​ឧស្ម័ន​ផ្ទះ​កញ្ចក់​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​ដែល​សាធារណជន​មិនសូវ​ចាប់​ ​អារម្មណ៍​ដូចឧ​ស័​ន្ម​កាបូ​និច ។​

Pic3 Pic4 Pic5
Irons Shoes Silver
  • វិធីក្នុងការសំអាតឆ្នាំងអ៊ុត
  • វិធីក្នុងការសំអាតនិងថែរក្សា ស្បែកជើង
  • របៀបថែរក្សាសំភារ: និងឧបករណ៍ ដែលធ្វើពីប្រាក់
  • វិធីសំអាតគ្រឿងអលង្កា ដែលមានតំលៃ