កម្ចាត់​ដល់​៩០% ខ្លាញ់​ពោះ​ជាមួយនឹង​រូបមន្ត​ពិសេស​នេះ​

ដោយ​គ្រាន់តែ​ចំណាយពេល​ប៉ុន្មាន​នាទី​ក្នុង​១​ថ្ងៃ​អនុវត្ត​រូបមន្ត​នេះ​អ្នក​នឹងមិន​បារម្ភ​ពី​ការ​លើស​ខ្លាញ់​ក្នុង​រាងកាយ​ទៀត ហើយ​វា​អាច​កម្ចាត់​ដល់ ៩០% ខ្លាញ់​ពោះ​តែ​ក្នុង​រាងកាយ​ទៀត ហើយ​វា​អាច​កម្ចាត់​ដល់ ៩០% ខ្លាញ់​ពោះ​តែ​ក្នុង​រយៈពេល​ដ៏​ខ្លី ។​
​ខ្លាញ់​ពោះ​ជា​ក្តីកង្វល់​រួម​របស់​ស្ត្រី ។ ទោះបី​មាន​វិធី​បញ្ចុះទម្ងន់​ជាច្រើន​តែ​នៅតែ​គ្មាន​ប្រសិទ្ធភាព ។ ហេតុអ្វី​អ្នក​មិន​សាកល្បង​រូបមន្ត​បញ្ចុះ​ខ្លាញ់​ពោះ​ពី Baving Soda ដែល​ត្រូវបាន​បញ្ជាក់​ដោយ​មនុស្ស​ជាច្រើន និង​នាំមក​នូវ​ប្រសិទ្ធភាព​បំផុត ។​
​រូបមន្ត​កម្ចាត់​ដល់ ៩០% ខ្លាញ់​ពោះ​
.​វត្ថុធាតុដើម​ត្រូវការ​
-​ទឹក​កន្លះ​កែវ​
- Baking soda មួយ​ស្លាបព្រា​
-​ទឹកក្រូច​ឆ្មា​ឬ​ទឹក​ក្រូចថ្លុង​
.​របៀប​អនុវត្ត​
-​ចាក់ baking soda ចូល​ទឹក​និង​កូរ​ឲ្យ​សព្វ​បន្ទាប់មក​បន្ថែម​ទឹកក្រូច​ឆ្មារ​ចូល ។​
-​ទទួលទាន​នៅពេល​ព្រឹក ពេល​ពោះ​ទទេ​មុន​ស្រស់ស្រូប​អាហារ​ប្រមាណ ២០​នាទី គឺ​ល្អ​បំផុត អ្នកនឹង​ភ្ញាក់ផ្អើល​ចំពោះ​លទ្ធផល​ទទួលបាន​ក្នុង​រយៈពេល​យ៉ាង​ឆាប់ ៕ N
Ywzlmjkyyz