ក្តីសង្ឃឹម​ថ្មី​ក្នុងការ​ព្យាបាល​ជំងឺមហារីក​ខួរក្បាល​នៅ​កុមារ​

ថ្ងៃ ៦ មេសា ក្នុងការ​ស្រាវជ្រាវ​មួយ​ប្រកាស​លើ​ទស្សនា​វ​ដ្តី Nature Genetics , ពួក​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ឲ្យ​ដឹងថា បាន​រកឃើញ​ដំណើរការ​ប្រែប្រួល​របស់​ហ្សែ​ន ACVR1 , ត្រូវបាន​ចាត់ទុកជា​មូលហេតុ​មួយ ក្នុងចំណោម​មូលហេតុ​របស់​ជំងឺ DIPG- សណ្ឋាន​មហារីក​ខួរក្បាល​មួយ​នៅ​កុមារ ។​

DIPG ជា​ជំងឺមហារីក​ខួរក្បាល​គ្រោះថ្នាក់​ជាពិសេស​នៅ​កុមារ ហើយ​បច្ចុប្បន្ន​ពុំទាន់​មាន​វិធី​ព្យាបាល ដោយសារ​ជំងឺ​នេះ​រីកចម្រើន​ក្នុង​កោសិកា​ដើម​របស់​ខួរក្បាល​។ ហេតុនេះ​មិនអាច​ធ្វើការ​វះកាត់​ដើម្បី​កាត់ចោល​ដុំ​សាច់ ។​

​ តាម​ពួក​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ , ហ្សែ​ន ACVR1 ប្រែប្រួល​ដណ្តើម​ពី ២០-៣៣% ក្នុង​ពពួក​ដុំ​សាច់ DIPG ។ នេះ​ជា​លើកដំបូង​ដំណើរការ​ប្រែប្រួល​របស់​ហ្សែ​ន ACVR1 ត្រូវបាន​រកឃើញ​នៅ​ជំងឺមហារីក ។​

​ ពួក​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​នៅ​វិទ្យាស្ថាន​ស្រាវជ្រាវ Gustave Rossy (​ប៉ារីស , បារាំង​) អះអាង​លទ្ធផល​ស្រាវជ្រាវ​ខាងលើ​ជួយ​ឲ្យ​ពួក​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​យល់ច្បាស់​ ជាង​អំពី​យន្តការ​រីកចម្រើន​របស់​ជំងឺ DIPG , ពិសេស​គឺ​បណ្តា​លក្ខខណ្ឌ​រីកចម្រើន​របស់​ជំងឺ​ក្នុងដំណាក់កាល​ដំបូង , តាមរយៈ​នោះ​ស្រាវជ្រាវ​រក​ថ្នាំ​ព្យាបាល​សំដៅ​រារាំង​ការរីកចម្រើន​របស់​ កោសិកា​មហារីក ៕
Yjmzmdi0nd