ផ្តល់ព័ត៍មានរហ័សនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាមួយ Cambodia Express News - សម្ភារៈទំនើប
Cen

​ក្រុមហ៊ុន SAMSUNG និង​ចេញលក់ 32GB 40-nm Class Memory Module

​ក្រុមហ៊ុន Samsung បាន​ប្រកាសថា​ខ្លួន​នឹង​ចាប់ផ្តើម​លក់ Memory ដែលមាន Highest density memory ដែល​មាន​ទំហំ​ដល់ 32GB Module សម្រាប់ Advanced Servers, នេះ​គឺជា​ការបង្កើន​ទ្វេរ​ដង​នៃ Memory ដែល​បាន​ចេញ​លក់​នា​ពេល​មុនៗ​កន្លងមក ។ ពីព្រោះ Memory ថ្មី​នេះ​មាន​សមត្ថភាព​ខ្ពស់​ជាង តែ​ស៊ី​ភ្លើង​តិចជាង គឺ​វា​ត្រូវការ​ចរន្តអគ្គិសនី​តិច​បំផុត ៕

ពត័មានកុំព្យូទ័រ