ផ្តល់ព័ត៍មានរហ័សនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាមួយ Cambodia Express News - សម្ភារៈទំនើប
Cen

​Facebook មានតម្លៃ​ខ្លួន​មួយរយ​ពីរពាន់​លាន​ដុល្លារ​

នៅ​នាទីចុងក្រោយ​នៃ​ការដេញថ្លៃ​ភាគហ៊ុន , Facebook បាន​ឡើងដល់​តម្លៃ 102.8 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​កា​លពីថ្ងៃ​ទី 30​មីនា​ចុង​សប្តាហ៍​នេះ​។ កាលពី​ព្រលឹម​ថ្ងៃ​សុក្រ​តម្លៃ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​នេះ​គឺមាន​ត្រឹមតែ 7​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​តែប៉ុណ្ណោះ តែដោយសារ​តម្លៃ​ភាគហ៊ុន​របស់ Facebook បាន​កើន (ឡើង) ​ពី 41​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ហ៊ុន​ដល់ 44.10​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ហ៊ុន​បានធ្វើ​ឲ្យ​តម្លៃ​របស់ Facebook កើនឡើង​យ៉ាងគំហុក​បែបនេះ​។​ ​ ​ការ​ឡើងថ្លៃ​ភាគហ៊ុន​ត្រឹមតែ 3.10​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ហ៊ុន​ឲ្យ​ដល់​ភាគហ៊ុន​ចំនួន 120​លាន​ភាគហ៊ុន​របស់ Mark Zuckerberg ដែលបានទិញភាគហ៊ុននេះ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សុក្រ​ត្រឹមតែ 6​សេន​ក្នុង 1​ហ៊ុន​បានធ្វើ​ឲ្យ​តម្លៃ​ហ៊ុន​ឡើងដល់ 5.3​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ភ្លាមៗ​។​ ​ ​គេ​បានដឹងថា​មាន​ទឹកប្រាក់​ចំនួន​ប្រមាណ​ជា 425​លាន​ដុល្លារ​ត្រូវបាន Trade នៅក្នុង Share នេះ ជាពិសេស​នៅក្នុង Facebook Stock Auction តែម្តង​៕​

បច្ចេកវិទ្យា

ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​លើ គេហទំព័រ​
​សូម​ទំនាក់ទំនង : ០២៣ ៩៩៣ ៧៤៣ និង ០២៣ ៦៩១ ៩៤០១​