ហុងស៊ុយ | វាំងនន​ជាមួយនឹង​ហុងស៊ុយ​

ហុងស៊ុយ

មាតិកា

វាំងនន​ជាមួយនឹង​ហុងស៊ុយ​

 
វាំងនន​គឺជា​របស់​សំខាន់​មួយទៀត​ក្នុង​បន្ទប់​ដែល​ជួយ​ឱ្យ​ការរស់នៅ​សុខ​ស្រួល​និង​ជួយ​ធ្វើឱ្យ​ផ្ទះសម្បែង​មើលទៅ​កាន់តែ​រស់​រវើក​ច្រើនឡើង​ថែមទៀត​។ ទោះបីយ៉ាងណា​ការតាំង​លម្អរ វាំងនន​នោះ​ក៏​ចាំបាច់​ឱ្យ​ត្រូវ​តាម​ក្បួន​ហុងស៊ុយ​ដែរ​។​
      គោលការណ៍​នៃ​ការរៀបចំ​វាំងនន​ក្នុងផ្ទះ​ឱ្យ​ត្រូវ​តាម​ក្បួន​ហុងស៊ុយ​គួរ​អនុវត្ត​វិធី​ដូចខាងក្រោម​៖
     -​ត្រូវ​ទាញ​បើក​វាំងនន​នៅពេល​ថ្ងៃ​ដើម្បី​ជួយ​បន្ថែម​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ ក្នុងផ្ទះ​និង​ជួយ​បន្ថែម​ឥទ្ធិពល​នៅក្នុង​បន្ទប់​។​
    - ទាញ​បិទ​វាំងនន​ក្នុង​ពេលយប់ ព្រោះថា​ការបើក​វាំងនន​ទុក​ក្នុង​ពេលយប់​គេ​មានជំនឿថា​នឹង​នាំមក​នូវ​រឿង​រាវ​មិនល្អ​ចូលមកក្នុង​ផ្ទះ​វិញ​។​
    -​វត្ថុ​ដែល​ប្រើ​ជាមួយ​វាំងនន​គូរ​ធ្វើ​ពី​របស់​ធម្មជាតិ​។​
     -​វាំងនន​ចាំបាច់​អាច​ប្រើ​បិទ​បង្អួច​បាន​ទាំង​ផ្ទាំង​ដោយ​មិនឱ្យ​ពន្លឺ​ធ្លុះធ្លាយ​ចូលមក​កើត​ហើយ​បើ​យក​ល្អ​ត្រូវ​កាត់​វាំងនន​ឱ្យ​អាចមាន​ជើង​អូស​ដល់​ផ្ទៃដី​បន្ទប់​។​
  -  វាំងនន​ដ៏​ល្អ​ចាំបាច់​អាច​បើក​បិទ​បាន​ងាយស្រួល​ហើយ​ត្រូវមាន​រ៉​ត​នៅ​ផ្នែក​ខាងលើ​ជួយ​សម្រួល​ក្នុង​ការបិទ​បើក​ផង​(​មិន​គួរឱ្យ​ក្រណាត់​វាំងនន​រៀបស្មើ​ខ្លាំងពេក​នៅពេល​បិទ​វាំងនន​)​។​
     -​ខ្សែ​ឈ្នួល​វាំងនន​ចាំបាច់​ត្រូវ​រឹងមាំ​មិន​រង្គើ​និង​មាន​កម្រិត​កម្ពស់​សមល្មម​ជាមួយ​ផ្ទៃដី​។​
     -​ឧស្សាហ៍​ធ្វើការ​សម្អាត​បង្អួច​និង​វាំងនន​ឱ្យ​ស្អាត​ជាប់​ជានិច្ច​ដើម្បីឱ្យ​ថាមពល​ជីវិត​(Chi) បាន​ហូរ​ចូលក្នុង​បន្ទប់​ហើយ​មានតែ​ភាពស្រស់ថ្លា​និង​មានជោគ​មានជ័យ​ហូរ​ចូល​៕