ហោរាសាស្រ្ត ហុងស៊ុយ ជំនឿផ្សេងៗ | CEN

គូរ​សម​ពង្ស

                                                                              វិធី​បំបាត់​ដួង​រាសី​ថ្ងៃខែ​មិនត្រូវ​គ្នា​(​មិន​សម្ពង្ស​)   
  
  

   មាន​អ្នកខ្លះ​បាន​លើក​ជា​សំនួរ​ថាបើ​ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​មិនត្រូវ​គ្នា​តើ​ត្រូវធ្វើ​យ៉ាងដូចម្តេច​?
   តើ​អាច​រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍​រួមរស់​នៅ​ជា​លក្ខណៈ​ប្តី​ប្រពន្ធ​បាន​ឬទេ​?
 ប៉ុន្តែ​យ៉ាងណា​សេចក្តីស្នេហា​មាន​ភាព​ធំធេង​ណាស់ ឧបសគ្គ​ត្រឹម​មិនត្រូវ​ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​គ្នា​ពុំ​អាចមាន​អ្វី​មករា​រាំង​ឬ​ទប់ស្កាត់​ចំពោះ​ក្រុមមនុស្ស​មួយចំនួន​បានឡើយ​។​
 **​វិធី​បំបាត់​ជោគ​អាក្រក់​
  គឺ​នៅពេលដែល​ដួង​រាសី​ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​មិនត្រូវ​គ្នា​(​មិន​សម្ពង្ស​)​ហើយ​ចង់​រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ជាមួយគ្នា​មិនកើត​យើង​អាច​ដោះស្រាយបាន​ដោយ​អាច​រៀបចំ​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ដូច​អ្នកដទៃ​ប៉ុន្តែ​វិធី​មួយ​គឺ​មិនចាំបាច់​ចុះ​សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍​នោះឡើយ​ឬ​បើ​ចង់​ចុះ​សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍​ត្រូវ​មិន​រៀបចំ​ពិធី​រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍​នោះទេ​។​ពី​ប្រការនេះ​ត្រូវ​ជ្រើស​រើសយក​មួយ​ប្រការ​។​

      
  ក្នុងករណី​មួយទៀត​បើ​មិន​ចង់​អនុវត្ត​វិធី​ខាងលើនេះ​ទេ​នៅពេល​រួម​រស់នៅ​ជាមួយគ្នា​គឺ​ឱ្យ​អ្នក​ដេក​បំបែក​គ្រែ​គ្នា​នោះ​ក៏​មិន​បង្ក​ផលប៉ះពាល់​អ្វី​ដែរ​ដោយ​យើង​អាច​រួម​រស់នៅ​ជាមួយគ្នា​បាន​យ៉ាង​សុខដុម​ពោល​មិនមាន​ពាក្យ​ថា​ប្រេះស្រាំ​ឬ​បែកបាក់​កើត​ឡើង​។​ត្រូវ​ចងចាំ​ថា​នៅពេល​មានការ​រួមភេទ​រួចរាល់​ហើយ​ឱ្យ​បំបែក​កន្លែង​គ្នា​ដេក​វិញ​។​
  ករណី​មួយទៀត​បើ​អ្នក​មិន​ចង់​អនុវត្ត​ប្រការ​ទាំងអស់​ខាងលើនេះ​ទេ​គឺ​ឱ្យ​អ្នក​លៃលក​រក​ទិញ​គ្រែ​បញ្ឆោត​ដាក់​នៅត្រង់​កន្លែង​ណាមួយ​ក្នុងផ្ទះ​ហើយ​ត្រូវ​កំណត់ថា​ជា​គ្រែ​របស់​នរណាម្នាក់​(​ប្តី​ឬ​ប្រពន្ធ​)​នោះ​ក៏​ផ្តល់​ផល​ល្អ​ដូចគ្នា​តែមួយ​ទេ​។​វិធី​ទាំងនេះ​ជួយ​
​បំបាត់​ការ​ប្រេះស្រាំ​រវាង​ប្តី​ប្រពន្ធ​ដែលមាន​ដួង​រាសី​ថ្ងៃខែ​មិន​សម្ពង្ស​ឬ​មិនត្រូវ​គ្នា​បាន​ទាំងអស់​។​
   ទោះបីយ៉ាងណា​អ្នកខ្លះ​បាន​បំបាត់​ជោគ​អាក្រក់​ដោយ​ខ្លួនឯង​មិនដឹង​ខ្លួន​ដូចជា​ស្វាមី​ទៅធ្វើ​ការ​ឆ្ងាយៗ​មួយអាទិត្យ​ឬ​កន្លះ​ខែ​វិល​ត្រឡប់មកផ្ទះ​វិញ​ម្តង​។​វិធី​នេះ​ក៏​សុទ្ធតែ​ផ្តល់​ផល​ល្អ​ដូចគ្នា​តែមួយ​៕