ហោរាសាស្រ្ត ហុងស៊ុយ ជំនឿផ្សេងៗ | CEN

ទំនាយ​ប្រផ្នូល​

មាតិកា

តម្រាជីពចរឲ្យទាយឲ្យដឹងល្អអាក្រក់


​បើ​មាន​ការ​ជីពចរ​ត្រង់ :​
ឲ្យ​ទាយ​ថា :

​ ត្របកភ្នែក​ខាងស្តាំ​
​នឹង​ មាន​គេ​យក​លាភ​មកឲ្យ ។​

​ ត្របកភ្នែក​ខាងឆ្វេង​
​មាន​ ស្រី​និយាយ​ដើម ។​

​ចំ​ កណ្តាល​ភ្នែក​
​នឹង​ មាន​គេ​មក​រក​ដល់​ទីកន្លែង ។​

​ ខាងក្រោយ​ភ្នែក​ឆ្វេង​
​មាន​ គេ​មករក​រឿងហេតុ​(​ទាស់​) ។​

​ ច្រមុះ​
មាន​គេ ​មក​សម្លឹង​មើល​ទោស​មិនល្អ ។​

​ ត្រចៀក​ឆ្វេង​
​មាន​ លាភ​យ៉ាងសំខាន់ ។​

​ ត្រចៀក​ស្តាំ​
​មាន​ ឮដំណឹង​អាក្រក់​មកដល់ ។​

​ក​ ស្តាំ​
នឹង​ បាន​កូនប្រុស​យ៉ាង​គាប់ចិត្ត ។​

​ក្លៀក ​ឆ្វេង​
​បាន​ លាភ​ពី​ឆ្ងាយ ។​

​ក្លៀក ​សាំ​
​ រឿងរ៉ាវ​នឹង​លេចឮ​មកដល់ ។​

​ បេះដូង​
​នឹង​ ត្រូវ​ទោស​ទុក្ខ ។​

​ខ្នង​
​នឹង​ បាន​ជា​អ្នក​ផ្គាប់បុណ្យ ។​

​មាត់​ ស្តាំ​
​មាន​ លាភ ។​

​ កណ្តាល​មាត់​
មានទុក្ខ ​ព្រោះ​ញាតិ​ទៅ​ឆ្ងាយ ។​

​លើ​ មាត់​
​នឹង​ បាន​បរិភោគ​វត្ថុ​ត្រូវមាត់ ។​

​ កំប៉េះគូថ​ឆ្វេង​ស្តាំ​
​ស្រី​ នឹង​ឲ្យ​លា​ភគាប់​បំណង ។​

​ស្មង​ ឆ្វេង​ស្តាំ​
​ស្រី​ ប្រុង​ឲ្យ​ទោស ។​

​កំភួន ​ដៃស្តាំ​
​លាភ​ នឹង​បាន​ពី​ឆ្ងាយ ។​

​ត្រង់ ​កំភួនដៃ​ឆ្វេង​
​ ស្វាមីភរិយា​នឹង​អរិ​ចិត្តនឹង​គ្នា ។​

​កែងដៃ ​ខាងឆ្វេង​
​មាន​ មនុស្ស​ស្រឡាញ់​មេត្រី ។​

​កែងដៃ ​ខាងស្តាំ​
បងប្អូន ​នៅ​ឆ្ងាយ​មក​រក ។​

​បាតដៃ ​ឆ្វេង​
​បេ​ជា ​ខុនណាង​បាន​ឡើង​យស ។​

​បាតដៃ ​ខាងស្តាំ​
ត​ទៅ​ ខាង​មុខ​នឹង​បាន​ប្រាក់​មាស ។​

​ម្រាម ​នាង​ដៃ​ឬ​ចង្អុល​
​នឹង​ កើតក្តី​អំពល់ ។​

​ម្រាម ​កណា្ត​ល​
​នឹង​ ទីពឹង​ដល់​បងប្អូន ។​

​ម្រាម ​នាង​ដៃ​ឆ្វេង​
​ត​ទៅ​ មុខ​នឹង​មាន​ប៉ះ​ហេតុ ។​

​ ម្រាមដៃ​ស្តាំ​ទាំង​៥​
​នឹង​ មាន​បង់ខាត​ប្រាក់​មាស ។​

​ ជង្គង់​ស្តាំ​
​នឹង​ បាន​លាភសក្ការៈ ។​

​ ជង្គង់​ឆ្វេង​
​មាន​ បើ​ទាស់ទែង​នឹង​ស្រី ។​

​ខ្នង​ ជើងឆ្វេង​
​មាន​ គេ​ប៉ង​ឲ្យ​ទោស ។​

​ ខ្នងជើង​ស្តាំ​
​បាន​ លាភ​ជា​ទីស្រឡាញ់ ។​

​គូថ​ សាំ្ត​
​នឹង​ ត្រូវ​ទោស ។​

​គូថ​ ឆ្វេង​
​ ត្រូវការ​ទៅ​ទី​ឆ្ងាយ ។​

​ដោះ​ ទាំង​គូ​
​បាន​ ស្រី​ធ្វើ​ជា​មិត្រ​, នឹង​បាន​ធ្វើ​ជា​ធំ ។​

​ស្មា​ ឆ្វេង​
​នឹង​ និរាស​ដូ​ចសិតា​ប្រាស​ព្រះរាម ។​

​ភ្លៅ​ ស្តាំ​
​នឹង​ បាន​ទុក្ខ​យ៉ាង​ក្រ​ដល់​ខ្លួន ។​