ហោរាសាស្រ្ត ហុងស៊ុយ ជំនឿផ្សេងៗ | CEN

ក្បួន​តម្រា

មាតិកា

ទាយចរិតកុមារតាមថ្ងៃកំណើត

​តើ​ជា​ការ​ទស្សន៍ទាយ​នេះ​ប្រកបដោយ​អាថ៌កំបាំង​ឬ ? មិនមែន​ទេ​,វា​ជា​ការស្រាវជ្រាវ​របស់​សាស្ត្រាចារ្យ​នៃ​មហាវិទ្យាល័យ អក់​ស្វើត​(Oxford) ចក្រភព​អង់គ្លេស ដែល​បាន​ពិសោធន៍​ទៅលើ​កុមារ​ជាង​១០​លាន នាក់ និង​បាន​បូក​សរុប​បញ្ចូល​ទៅក្នុង​ម៉ាស៊ីន​កុំព្យូទ័រ​...​។​ហោរា​ជនជាតិ​ អង់គ្លេស ជា​បណ្ឌិត​នៃ​មហាវិទ្យាល័យ អក់​ស្វើត​បាន​សង្កេតឃើញថា មាន​កុមារ​មួយចំនួន​មាន​ចរិត​ដូច​គ្នា ក៏​ច្រើន​តែ​មានថៃ្ង​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត និង​ចំណុច​ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា​ដែរ ។ ដោយហេតុ​នោះ​ហើយ លោក​បាន​យកចិត្តទុកដាក់​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ ហើយ​បន្ទាប់​ពី​បាន​ធ្វើ​ការពិសោធន៍ ចំពោះ​កុមារ​ជាង​១០​លាន​នាក់ ជាច្រើន​ឆ្នាំ​កន្លងមក លោក​បាន​ឈាន​ទៅដល់​ការសន្និដ្ឋាន​ថា​៖ ថៃ្ងកំណើត​មាន ឥទ្ធិពល​ដល់​ចរិត​របស់​មនុស្ស ។​ ​តាម​ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​របស់​លោក ថៃ្ង​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត​របស់​កុមារ​ម្នាក់ៗ ស្រប​នឹង​តួលេខ​មួយ ហើយ​តួលេខ​នីមួយៗ មាន​លក្ខណៈ​ជា​ពិសេស​ដោយឡែក ម្យ៉ាង​ទៀត​គួរ​ព្យាយាម​ដឹង​អំពី​ចរិត​លក្ខណៈ​របស់​កុមារ ដើម្បី​ផ្អែក​តាម​នោះ យើង​អាច​មាន​ទិសដៅ​អប់រំ​បាន​សមស្រប​ចំពោះ​អនាគត​របស់​កុមារ ។​
កុមារ​មាន​ចរិតក្នុង​ក្រុមលេខៈ0