ផ្តល់ព័ត៍មានរហ័សនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាមួយ Cambodia Express News - ព្រំដែនកម្ពុជា
Cen

Mine_cen

ផ្លូវ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ព្រំដែន​កម្ពុជា​-​ថៃ ទិស​ខេត្តកោះកុង នឹង​ស្ថាបនា​ឱ្យបាន​រួច​ជា​ស្ថាពរ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ​

ដោយ​មិន​រង់ចាំ​ពេលវេលា​ក្នុងការ​ស្ថាបនា​ផ្លូវ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ព្រំដែន ប្រប​នឹង​ខ្សែបន្ទាត់​ព្រំដែន កម្ពុជា​-​ថៃ នា​ទិស​ខេត្តកោះកុង ដែល​តាម​ការគ្រោងទុក ដោយ​ប្រើ​ពេលវេលា​រយៈពេល​បី​ឆ្នាំ (២០១៥ ដល់​២០១៧) នោះ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បានសម្រេច​បំ​ព្រួញ​រយៈពេល​ក្នុងការ​ស្ថាបនា​ផ...