ផ្តល់ព័ត៍មានរហ័សនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាមួយ Cambodia Express News - ព្រំដែនកម្ពុជា
Cen

Border_cen2

អាជ្ញាធរ និង​សមត្ថកិច្ច​ថា ចាំ​ដោះស្រាយ​តាម​ក្រោយ ករណី​អ្នក​តវ៉ា​បិទ​ច្រកព្រំដែន​

ក្រោយ​ការបិទ​ច្រកទ្វារព្រំដែន​អន្តរជាតិ​ប៉ោយប៉ែត​-​ខ្លង​លឹក ជាង​មួយ​ម៉ោង កាលពី​ថ្ងៃត្រង់​ថ្ងៃទី​១៨ កញ្ញា និង​ក្រោយ​អ្នក​តវ៉ា​ទៅ​ស្តាប់​មន្ត្រី​ដោះស្រាយ​នៅ​សាលាក្រុង គឺ​ពុំទាន់​បាន​លទ្ធផល​អ្វី​ទេ​។​
  អ្នក​តវ៉ា​បាន​លើកសំណើ​ខ្លួន ដើម្បី​ដាក់​សម្ពាធ​អោយ​មន្ត្រី​...