ផ្តល់ព័ត៍មានរហ័សនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាមួយ Cambodia Express News - ព្រំដែនកម្ពុជា
Cen

Cam_thai_cen

មន្ត្រី​អាជ្ញាធរ និង​ជំនាញ​ព្រៃឈើ​បរិស្ថាន កម្ពុជា​-​ថៃ ជួប​ពង្រឹង​ការងារ​រួមគ្នា​

មន្ត្រី​អាជ្ញាធរ​ដែនដី មន្ត្រី​ជំនាញ​ព្រៃឈើ ជំនាញ​បរិស្ថាន កម្ពុជា និង​ថៃ រាប់សិប​នាក់ បាន​ចំណាយពេល​ជិត ១ សប្តាហ៍ (​ពីថ្ងៃ​ទី​២៤-២៨​កុម្ភ​: ២០១៥) ជាមួយគ្នា ដើម្បី​ធ្វើ​ការងារ​ស្តីពី​ការពារ ថែរក្សា អភិរក្ស ព្រៃឈើ បរិស្ថាន​ជីវចម្រុះ​រួម ថៃ​-​កម្ពុជា តាម​ព្រំដែន​។​
&...