ផ្តល់ព័ត៍មានរហ័សនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាមួយ Cambodia Express News - ព្រំដែនកម្ពុជា
Cen

Mondulkiryborder21-11-14-001-21-november-2014-17-29-22-31446

នគរបាល​កម្ពុជា និង​វៀតណាម ចុះ​ពិនិត្យ​បង្គោល​ព្រំដែន នៅ​ខេត្តមណ្ឌលគិរី​

នគរបាល​ខេត្តមណ្ឌលគិរី រួមជាមួយ​នគរបាល​វៀតណាម បាន​ចុះ​ល្បាត និង​ត្រួតពិនិត្យ​បង្គោល និង​តម្រុយ​បង្គោល​ព្រំដែន​លេខ​៤១ ៤២ និង​លេខ​៤៣ ព្រមទាំង​បង្គោល​ព្រំដែន ដែល​បាន​បោះ​រួច លេខ​៤៤ និង​លេខ​៤៨​។​

​គេហទំព័រ​នគរបាល​ជាតិ បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ប្រតិបត្តិការ​នេះ ដឹកនាំ​ដោយ​លោក​...