ផ្តល់ព័ត៍មានរហ័សនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាមួយ Cambodia Express News - ព្រំដែនកម្ពុជា
Cen

Bb

ខេត្ត​ប្រា​ជីន​បូរី​-​ថៃ និង​បន្ទាយមានជ័យ​-​កម្ពុជា ពង្រឹង​សហប្រតិបត្តិការ​

អាជ្ញាធរខេត្ត​ប្រា​ជីន​បូរី ប្រទេស​ថៃ និង​រដ្ឋបាលខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ ប្រទេស​កម្ពុជា បាន​ទំនាក់ទំនង​គ្នា​ជា​ផ្លូវការ​លើកដំបូង ហើយ​អំពាវនាវ​អោយ​ភ្ជាប់ អោយបាន​ឆាប់​បំផុត តាម​ដែល​អាច​ធ្វើបាន​នូវ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​និង​មេត្រីភាព​។​
 
​នេះ​ជាការ​លើកឡើង​របស់​អភ...