ផ្តល់ព័ត៍មានរហ័សនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាមួយ Cambodia Express News - ព្រំដែនកម្ពុជា
Cen

Bride_border_cen

កម្ពុជា អំពាវនាវ​ដល់​ថៃ អោយ​ឯកភាព ដើម្បី​បាន​ស្ថាបនា​ស្ពាន នៅ​ច្រកព្រំដែន​អូរ​បី​ជាន់​

មន្ត្រី​អាជ្ញាធរ​ដែនដី មន្ត្រី​ជំនាញ និង​កងកម្លាំង​ពាក់ព័ន្ធ​របស់​កម្ពុជា នៅ​ព្រំដែន​នៃ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បាន​អំពាវនាវ​ដល់​មន្ត្រី​អាជ្ញាធរ​ដែនដី កងកម្លាំង និង​ជំនាញ​ពាក់ព័ន្ធ​របស់​ថៃ នៅ​ព្រំដែន​នៃ​ខេត្ត​ស្រះកែវ និង​ដល់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ថៃ អោយ​ឯកភាព​ដើម្បី​ភាគី​កម្ពុជា ...