គំនិតមួយៈ ប្រចាំថ្ងៃទី ១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ | ដំណឹងក្នុងប្រទេស:គំនិតមួយ (Quote ប្រចាំថ្ងៃ) 1111111

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងតាមរយៈ

គំនិតមួយៈ ប្រចាំថ្ងៃទី ១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២

(ថ្ងៃទី 17 មិថុនា 2012, ម៉ោង 10:59:AM) | ដោយ: ស៊ីអ៊ីអិន

ក- ក+ | Print

ភ្នំពេញ: ១. នៅពេល​ល្អ​បំផុត​របស់គេ មនុស្ស​ថ្លៃថ្នូរ​បំផុត​ជាង​សត្វ​ណាៗ​ទាំងអស់  តែ​កាលណា​នៅ​ដាច់​ពី​ច្បាប់និ​​ង យុត្តិធម៌គេ​អាក្រក់​បំផុត​។​
២.​មិត្ត​សំរាប់​មនុស្ស​ទាំងអស់ គឺជា​មិត្ត​មិន​សំរាប់​នរណា​ទាំងអស់​។​
៣.​យក​ល្អ​បង់ប្រាក់​ឲ្យ​ម្ចាស់បំណុល​សិន មុននឹង​ឲ្យ​មិត្ត​។​
​    ​អា​រី​ស្តូ ទស្សនវិទូ​ក្រិក ( ៣៨៤-៣២២ មុន​គ​.​ស​.)​
ដំណឹងថ្មីៗចុងក្រោយ
>>ដំណឹងក្នុងប្រទេសជាច្រើនទៀត<<
3 Tips Healthy Weight Loss Diet Plan

Our Partners