ផ្តល់ព័ត៍មានរហ័សនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាមួយ Cambodia Express News - Media Service
Logo

E-NewsPaper

សូម​ស្វា​គម​ន៏​ការចូល​មក​កាន់​ទំព័រ E-NewsPaper ឥឡូវនេះ​កាសែត​រស្មី​កម្ពុជា​ត្រូវបាន​រៀបចំ​ឲ្យទៅ​ជា​ប្រភេទ​អេឡិចត្រូនិច អាច​បើក​មើល​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ​គ្រប់​ប្រភេទ រួម​ទាំង​កុំព្យូទ័រ​ឡេប​ថប់ ក៏​អាច​បើក​មើល​បានដែរ ។ កាសែត​រស្មី​កម្ពុជា​ក្នុង​ទម្រង់​អេឡិចត្រូនិ​ចនេះ មាន​រូបភាព​ពណ៌​ទាំងអស់ មិនតែប៉ុណ្ណោះ​លោក​អ្នកនាង​អាច​រក្សាទុក​សម្រាប់ ជា​ឯកសារ ឬ​ទុក​មើល​នៅ​ពេល​ណាមួយ​ផ្សេងទៀត បាន ។​

សម្រាប់​លោក​អ្នកនាង​ដែល​រស់​នៅ​ក្រៅប្រទេស អាច​បង់ថ្លៃ​ជាវ​បាន​តាមរយៈ Credit Card តាម​ប្រព័ន្ធ​បង់​ប្រាក់​របស់​ក្រុមហ៊ុន​អន្តរជាតិ ឈ្មោះ 2CO មាន​ទីតាំង នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក ។ ចំពោះ​អស់លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា ដែល​រស់នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា អាច​ទំនាក់ទំនង​មកកាន់​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ខាងក្រោម​នេះ ដើម្បី​បង់​ថ្លៃ​ជាវ ។ ទូរស័ព្ទ​លេខ : 015 92 85 85 (​សំ​រាប់ការ​ជា​វ​ក្នុងប្រទេស​) បន្ទាប់ពី​បាន​បង់ប្រាក់​រួច​លោកអ្នក​អាច download យក​កាសែត​រស្មី​កម្ពុជា​បាន​ភ្លាមៗ ។​

រយះពេល

តំម្លៃ
១ខែ ($ 0.2 x 26) $ 5.2
៣ខែ ($ 0.18 x 26 x 3) $ 14.1
៦ខែ ($ 0.15 x 26 x 6) $ 23.4
១២ខែ ($ 0.13 x 26 x 12) $ 40.56

*ប្រសិនបើ លោក​អ្នក​ជាវ​រួចហើយ សូម​ចុច​ទីនេះ

Free Sample

នេះគឺជាគំរូកាសែតរស្មីកម្ពុជា

ចេញផ្សាយ : ០៥ តុលា ២០០៩

Download