ផ្តល់ព័ត៍មានរហ័សនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាមួយ Cambodia Express News - Media Service
Logo

គំរោងក្នុងការជាវកាសែតរស្មីកម្ពុជា

គំរោង

រយះពេល

តំម្លៃ

១ខែ ($ 0.2 x 26)

$ 5.2

៣ខែ ($ 0.18 x 26 x 3)

$ 14.1

៦ខែ ($ 0.15 x 26 x 6)

$ 23.4

១២ខែ ($ 0.13 x 26 x 12)

$ 40.56

​លោក​អ្នកនាង​កញ្ញា ដែល​បាន​ជាវ​កាសែត​រស្មី​កម្ពុជា ទាំង​ការ​ជាវ​ដោយ​ច្បាប់ បោះពុម្ភ​ផ្សាយលើ​ក្រដាស និង​ជាវ​ដោយ E-Newspaper ក្តី និង​ត្រូវ​បាន​គិត​ប្រាក់​ ថ្លៃ​ជាវ​ជា​បន្តបន្ទាប់ តាមរយៈ​នៃ​ការ​ជ្រើស​វិក័យប័ត្រ​ជាវ ចំពោះ​ការ​ជាវ​ដោយ​ច្បាប់​បោះពុម្ភផ្សាយ ចំពោះ​ការ​ជាវ​ដោយ​វិធី​បង់ប្រាក់​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិច​វិញ យើងខ្ញុំ​នឹង​ ជូនដំណឹង​មុន​ចំនួន ១០​ថ្ងៃ តាមរយៈ​អ៊ី​ម៉ែ​ល ឬ​ទូរស័ព្ទ ដែល​លោក​អ្នកនាង​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​មុនពេល​ដែល​យើងខ្ញុំ គិត​ប្រាក់​តម្លៃ​ជាវ សម្រាប់​រយៈពេល​បន្ត ដោយ​គិត​ប្រាក់​តាម​ការ​ជាវ ​ដែល​បាន​កំណត់​ដូច​កាល​គ្រា​ដំបូង​ដែរ (១​ខែ​, ៣​ខែ​, ៦​ខែ​, ១២​ខែ​) ។​

ក្នុងករណី​ដែល​លោក​អ្នកនាង មានបំណង​ផ្អាក​ការ​ជាវ ឬ​បញ្ឈប់​ការ​ជាវ​កាសែត "​រស្មី​កម្ពុជា​" តាមរយៈ CEN លោក​អ្នកនាង ចាំបាច់​ត្រូវ​ផ្តល់​ដំណឹង​មក​យើងខ្ញុំ​ វិញ​ឲ្យបាន​មុន​ថ្ងៃ​កំណត់​ចំនួន ៧​ថ្ងៃ លោកអ្នក​នាង​អាច​ជ្រើស​ជា​អ៊ី​ម៉ែ​ល​ត្រឡប់មកវិញ ឬ​ទូរស័ព្ទ​មក​យើងខ្ញុំ ។

ការ​សែត​រស្មី​កម្ពុជា​ច្បាប់​បោះពុម្ពផ្សាយ​តាម​ធម្មតា មាន​ផ្ញើជូន​តែ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ប៉ុណ្ណោះ ។ ចំណែក​ច្បាប់​ប្រភេទ​ជា E-Newspaper អាច​ជាវ និង Download យក​បាន​ពី​គ្រប់​ប្រទេស ដោយ​រក្សា​សភាព​ដើម​ទាំងស្រុង ។​

សូម​អរគុណ​ទុកជា​មុន​ដោយ​សេចក្តី​គោរព និង​រាប់អាន​ដ៏​ជ្រាលជ្រៅ​បំផុត ។​