ផ្តល់ព័ត៍មានរហ័សនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាមួយ Cambodia Express News - ស្ថាប័នជាតិ
Cambodia_flag

តំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៣ តាម​មណ្ឌល​

ប្រធានរដ្ឋសភា​

សម្តេច​អគ្គ​មហា​ពញាច​ក្រី ហេង សំរិន

Ngourn_nhil

ឯកឧត្តម ងួន ញិ​ល
អនុប្រធាន​ទី​១ នៃ​រដ្ឋសភា​

Hong_sunhourt

ឯកឧត្តម ហុង ស៊ុនហួត
អនុប្រធាន​ទី​២ នៃ​រដ្ឋសភា​

សំគាល់​: នាម និង គោត្ត​នាម តំណាងរាស្ត្រ​រៀប​តាម​សំ​ដាប់​អក្សរ​ខ្មែរ​