ផ្តល់ព័ត៍មានរហ័សនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាមួយ Cambodia Express News - ស្ថាប័នជាតិ
Cambodia_flag

តំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៤ តាម​មណ្ឌល​

ប្រធានរដ្ឋសភា​

សម្តេច​អគ្គ​មហា​ពញាច​ក្រី ហេង សំរិន

Ngourn_nhil

ឯកឧត្តម ងួន ញិ​ល
អនុប្រធាន​ទី​១ នៃ​រដ្ឋសភា​

Say_chhum

ឯកឧត្តម ​សាយ ឈុំ​
អនុប្រធាន​ទី​២ នៃ​រដ្ឋសភា​