ផ្តល់ព័ត៌មានរហ័សនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាមួយ Cambodia Express News
1 : ​"​ធនាគារឯកជន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ គឺជា​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​ឯកជន​មួយរយ​ភាគរយ ហើយ​មិនមែនជា​របស់​រដ្ឋ​"​។​    2 :
  

Register

It's free and anyone can join

គោត្តនាម (First Name):*
នាមខ្លួន (Last Name):*
ឈ្មោះបញ្ចូល (Username):*
លេខសំងាត់ (Password) :*
លេខសំងាត់ដ៍ដែល (Verify Password) :*
លេខទូរស័ព្ទ(Phone Number):
For SMS Verification
អ៊ីម៉ែល (E-mail) :*

សូមចុៈឈ្មោះជា សមាជិកដោយប្រើ email ពិតប្រាកដ

( បើសិនជាលោកអ្នក ចុះឈ្មោះជាមួយ email មិនពិតប្រាកដ នោះលោកអ្នកនឹងមិនអាចចូល ជាសមាជិកបានឡើយ ពីព្រោះយើងខ្ញុំនឹងផ្ញើ email ទៅកាន់ email របស់លោកអ្នក ដើម្បីបញ្ជាក់ការពិត )

You shoud register with your real email or you will not be eligible for membership
( We will send you an email for comfirm for your membership registration )

Fields marked with (*) are required.
Member benefit !

អស់លោក​អ្នក​នាង​កញ្ញា​ទាំងអស់​អាច​ចុះ​ឈ្មោះ​ជា​សមាជិក​(​ដោយ​មិន​ចាំបាច់ ត្រូវ​ចំណាយ​អ្វី​ទាំងអស់​) នឹង​បានទទួល​នូវ​ប្រយោជន៍​យ៉ាងច្រើន ជា​រៀងរាល់​ខែ​
​រួមមាន​ដូចជាៈ ប្រូ​ក្រាម​ល្អៗ វិជ្ជា​ជំនាញ​ផ្សេងៗ ចម្រៀង ដំណឹង​ទាន់​ហេតុការណ៍ អ៊ី​ប៊ុក ស្តីពិ​វិជ្ជា និង​ចំណេះដឹង​ទូទៅ និង​អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ ជាច្រើន​ទៀត​តាមរយៈ​សារ SMS ឬ​អ៊ីមែល ទាំងអស់នេះ​អាច​ទទួល​បាន​ដោយ​គ្រាន់តែ​ចុះឈ្មោះ​ជា​សមាជិក​ប៉ុណ្ណោះ ។​

Note

    ​នៅពេល​ដែល​លោកអ្នក​ចុះ​ឈ្មោះ​ជា​សមាជិក​រូ​ច​ហើយ យើងខ្ញុំ​នឹង​ផ្ញើ អ៊ី​ម៉ែ​ល​ទៅកាន់ អ៊ី​ម៉ែ​ល​របស់​លោក​អ្នក​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្ត ដើម្បី​បញ្ជាក់​ការពិត ។​
    ​បន្ទាប់មក​លោក​អ្នក​ត្រូវតែ​ចុច​លើ លី​ង (Link) ដែល Server យើង​ផ្តល់​អោយ ដើម្បី​អោយ​លោក​អ្នក​ក្លាយ​ជា​សមាជិក​របស់ ស៊ី​អ៊ី​អិន ពិតប្រាកដ ។​
    ​ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មិនបាន​ធ្វើ​ដូច្នេះ​ទេ នោះ​លោក​អ្នក​នឹង​មិន​អាច​ក្លាយ​ជា​សមាជិក​របស់​ស៊ី​អ៊ី​អិន​បានដែរ ព្រមទាំង​មិន​បាន​ទទួល​អ្វី​ទាំងអស់​ពី​ស៊ី​អ៊ី​អិន ។​


ប្រសិនបើលោកអ្នកក្លាយជាសមាជិករូចហើយសូម ចុចត្រង់នេះ ដើម្បី Login