មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

1

សព​មេបញ្ជាការ​របស់ ISIS ដែលជា​អតីត​មនុស្ស​ជំនិត​របស់​សា​ដាម ហ៊ូ​សេន​ត្រូវបាន​ប្រគល់​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ក្រុង​បា​ដា​ដ​

(ថ្ងៃទី 21 មេសា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​ដង្ហែ​ក្នុង​មឈូស​កញ្ចក់ និង​ព័ទ្ធ​ជុំជិត​ដោយ​ជន​ស៊ីវិល​ដែល​ប្រជ្រៀត​គ្នា សមាជិក​កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និង​ហ្វូង​អ្នកយកព័ត៌មាន អតីត​ដៃ​ស្តៃ​រប...