មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Yingluck

​អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ យ៉ី​ង​ឡាក់ ស៊ីណាវ៉ាត្រា ត្រូវបាន​បញ្ជា​ឲ្យ​បង់ប្រាក់​សំណង​ជាង​៣៥​ពាន់​លាន​បាត​

(ថ្ងៃទី 26 តុលា 2016)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

លោកស្រី យ៉ី​ង​ឡាក់ ស៊ីណាវ៉ាត្រា អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ ត្រូវបាន​បញ្ជា​ឲ្យ​បង់ប្រាក់​សំណង​ជាង​៣៥​ពាន់​លាន​បាត ក្នុងករណី​នៃ​គំរោង​ទិញស្រូវ​ពី​កសិករ​...