មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

យន្តហោះចិន អាមេរិក

អាមេរិក​ចោទថា​យន្តហោះ​ចម្បាំង​ចិន​ហោះ​ប្រកបដោយ​គ្រោះថ្នាក់​មក​កៀក​យន្តហោះ​ចម្បាំង​របស់ខ្លួន​

(ថ្ងៃទី 23 សីហា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

មន្ទីរ​បញ្ច​កោណ​បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ថា យន្តហោះ​ចម្បាំង​ចិន​មួយគ្រឿង​បាន​ហោះ​ប្រកបដោយ​គ្រោះថ្នាក់​បំផុត​មក​ក្បែរ​យន្តហោះ​ចម្បាំង​អាមេរិក...