មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

ថាក់ស៊ិន

យី​ង​ឡាក់​និង​ថាក់ស៊ីន​លុបចោល​ដំណើរ​ទៅ​ចូលរួម​កឋិន​នៅ​វត្ត​អាវ​ក្រហម​នៅ​ឥណ្ឌា​

(ថ្ងៃទី 23 តុលា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​វត្ត​ថៃ​មួយ​នៅ​ឥណ្ឌា​នឹងមាន​ពោរពេញ​ទៅដោយ​អតីត​រដ្ឋ​មន្ត្រី​និង​អតីតសមាជិក​សភា​នៃ​គណបក្ស​ភឿ​ថៃ​ដែល​នឹង​ចូលរួម​ពិធីបុណ្យ​កឋិនទាន​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍​​...