មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

_86909174_030312058-1

ក្រុម​IS ប្រកាស​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការវាយប្រហារ​នៅ​វិហារ​អ៊ីស្លាម​នៅ​បង់​ក្លា​ដែ​ស​

(ថ្ងៃទី 28 វិច្ឆិកា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

ក្រុម​រដ្ឋ​អ៊ីស្លាម​និយម​(​ក្រុម​IS) បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ថា ខ្លួន​បានធ្វើការ​វាយប្រហារ​នៅ​វិហារ​អ៊ីស្លាម​និកាយ​ស៊ី​អ៊ី​ត​មួយ​កន្លែង​នៅ​ប្រទេ...