Cen-logo

បំណាក់ដីឥណ្ឌា

យ៉ាងតិចណាស់​២០​នាក់​ស្លាប់​និង​ជាង​២០០​នាក់​កប់​ជាប់​ខ្លួន​ក្នុង​បំណាក់​ដី​នៅ​ឥណ្ឌា​

(ថ្ងៃទី 31 កក្កដា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​មនុស្ស​យ៉ាងតិចណាស់​ចំនួន​២០​នាក់​បាន​ស្លាប់​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ បន្ទាប់​ពី​បំណាក់​ដីល្បាប់​ភ្នំ​បាន​កប់​ផ្ទះ​ជិត​៤០​ខ្នង ហើយ​មនុស្ស​ជាង​២០០​នាក់​ប...