មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Taok

ជាង​៥០​នាក់​របួស​នៅក្នុង​គ្រោះថ្នាក់​រថភ្លើង​បុក​គ្នា​នៅ​ថៃ​

(ថ្ងៃទី 27 មីនា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ម្នាក់​បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ថា មនុស្ស​ជាង​៥០​នាក់​បាន​រងរបួស​នៅពេល​រថភ្លើង​ពី​របុក​គ្នា​នៅ​ថៃ​ភាគ​កណ្តាល​។​