មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Ung-thu-vu-0-6858-1429931463

រូបភាព "​ម្តាយ​ឲ្យ​កូនបៅ​" អង្រួន​បេះដូង​មនុស្ស​គ្រប់គ្នា​

(ថ្ងៃទី 22 ឧសភា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​លើកដំបូង​ឲ្យ​កូន​បៅដោះ ជា​អំឡុងពេល ដ៏​មានតម្លៃ​របស់​មាតា ។ ចំពោះ​ស្ត្រី​ម្នាក់​ទើបនឹង​ត្រូវ​កាត់ចោល​សុដន់​ម្ខាង ដោយសារ​ជំងឺមហារីក នោះ​វិនាទី​នោះ​ក...