មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Nga-che-tao-thanh-cong-xi-mang-xuong-thay-xuong-nguoi_nmcu

រុស្ស៊ីៈ ជោគជ័យ​ក្នុងការ​បង្កើត "​ស៊ីម៉ងត៍​ឆ្អឹង​" ជំនួស​ឲ្យ​ឆ្អឹង​មនុស្ស​

(ថ្ងៃទី 22 ឧសភា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​នៃ​សាលា​មួយ​របស់​សកល​វិទ្យាល័យ​ស្រាវជ្រាវ​នុយក្លេអ៊ែរ​ជាតិ​រុស្ស៊ី នាទី​ក្រុង Seversk តំបន់ Tomsk បាន​បង្កើត "​ស៊ីម៉ងត៍​ឆ្អឹង​" ដ...