មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Xs

​តួ​ក​គី​បិទ​អង្គការ​សារព័ត៌មាន​រាប់សិប បន្ទាប់ពី​រដ្ឋប្រហារ​ប​រា​ជ័យ​

(ថ្ងៃទី 28 កក្កដា 2016)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

ក្រុម​អាជ្ញាធរ​តួ​ក​គី​បានប្រកាស​បិទ​អង្គការ​សារព័ត៌មាន​រាប់សិប ខណៈដែល​ការបង្ក្រាប​បន្តធ្វើ បន្ទាប់ពី​ការធ្វើ​រដ្ឋប្រហារ​បរាជ័យ​កាលពី​ថ្ងៃទី​១៥​ខែក...