មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Missile29

កូរ៉េខាងជើង បាន​បាញ់​សាកល្បង​មី​ស៊ី​ល​ឆ្លង​ទ្វីប កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ​

(ថ្ងៃទី 29 មេសា 2017)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

កងទ័ព​កូរ៉េខាងត្បូង​និង​កងទ័ព​អាមេរិក​បាន​និយាយថា កូរ៉េខាងជើង​បាន​បាញ់​សាកល្បង​មី​ស៊ី​ល​ឆ្លង​ទ្វីប​ដោយ​បរាជ័យ កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ ថ្ងៃទី​២៩​ខ...