មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Paki1

យន្តហោះ​ប៉ា​គី​ស្ថាន​ធ្លាក់​, មនុស្ស​៤៨​នាក់​នៅលើ​យន្តហោះស្លាប់​ទាំងអស់​

(ថ្ងៃទី 8 ធ្នូ 2016)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

ក្រុម​អាជ្ញាធរ​ប៉ា​គី​ស្ថាន​បាន​និយាយថា យន្តហោះ​ប៉ា​គី​ស្ថាន​មួយគ្រឿង​ដែល​ដឹក​មនុស្ស​៤៨​នាក់ បាន​ធ្លា​ក់នៅ​តំបន់ភ្នំ​មួយ​នៅ​ភាគ​ខាងជើង នៃ​ប្រទេស​ប៉...