មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

ធនាគារ

ប្រទេស​ធំ​បី​អវត្តមាន នៅពេល​ចិន​ចាប់ផ្តើម​បើក​ធនាគារ​នៅ​អាស៊ី​ប្រជែង​នឹង​World Bank

(ថ្ងៃទី 24 តុលា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​អូស្ត្រាលី ឥណ្ឌូនេស៊ី​និង​កូរ៉េខាងត្បូង មិនបាន​ចូលរួម​ពិធី​បើក​ធនាគារ​ហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ​អាស៊ី​ដែល​គាំទ្រ​ដោយ​ចិន​ទេ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ នៅពេល​​ស...