មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

ថៃ​និង​វៀតណាម

ថៃ​និង​វៀតណាម​បង្កើន​ទំនាក់ទំនង​ពាណិជ្ជកម្ម​ដែល​មាន​ទឹកប្រាក់​សរុប​១៥​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​

(ថ្ងៃទី 28 វិច្ឆិកា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​ប្រទេស​ថៃ​និង​ប្រទេស​វៀតណាម​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​បាន​បញ្ជាក់​ជា​ថ្មី​អំពី​គោលដៅ​របស់​ពួកគេ​ក្នុង​ការបង្កើន​ទំនាក់ទំនង​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​ប្រទេ...