មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Ciwkx-oxaaa8kn6-9796-1435304762

ត្រី​ចម្លែក​មាន​ក្បាល​ដូច​ល្មូ​ន ហើយ​ស្រកា​ក្លាយជា​ថ្ម​

(ថ្ងៃទី 31 កក្កដា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

ប្រជា​នេសាទ​រុស្ស៊ី ចាប់បាន​ត្រី​ចម្លែក​មួយ ដែលមាន​ក្បាល​ដូចជា​ល្មូ​ន ហើយ​ស្រកា​បាន​ប្រែប្រួល​ជា​ថ្ម ប៉ុន្តែ គេ​ពុំទាន់​សន្និដ្ឋានបាន​ពី​អម្បូរ​ឈ្ម...