មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Ee

​រញ្ជួយ​ដី​នៅ​អ៊ីតាលី សម្លាប់​មនុស្ស​យ៉ាងតិចណាស់​៣៧នាក់

(ថ្ងៃទី 24 សីហា 2016)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​រញ្ជួយ​ដី​កម្លាំង​៦,២ រិច​ទ័​រ បានកើត​ឡើង​នៅ​ប្រទេស​អ៊ីតាលី ភាគ​កណ្តាល ដោយ​បណ្តាល​ឲ្យ​ស្លាប់​មនុស្ស​យ៉ាងតិចណាស់​​ចំនួន​៣៧នាក់ និង​មនុស្ស​ច្រើ​នាក់...