មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

_84578310_84578117

បំណាក់​ដី​នៅ​នេ​ប៉ាល់​សម្លាប់​មនុស្ស​២៩​នាក់​និង​ជាង​១០​នាក់​បាត់​ខ្លួន​បន្ទាប់ពី​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ខ្លាំង​

(ថ្ងៃទី 31 កក្កដា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

ការបាក់​ដី​ដែល​បង្កឡើង​ដោយ​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ខ្លាំង​នៅ​ប្រទេស​នេ​ប៉ាល់ បាន​វាយប្រហារ​ភូមិ​ចំនួន​២​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ដោយបាន​សម្លាប់​មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់...