មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Gaddafi

លេចចេញ​វីដេអូ ហ្គា​ដា​ហ្វី របួស​ឈាម​ពេញ​ខ្លួន នៅ​មុនពេល​ត្រូវគេ​សម្លាប់​

(ថ្ងៃទី 6 កុម្ភៈ 2016)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

   ឃ្លី​ប​វីដេអូ​មួយ​ដែល​មិន​ធ្លាប់បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​ពីមុនមក បានបង្ហាញ​អោយឃើញ​ពី​រូបភាព​មេដឹកនាំ​លី​ប៊ី ហ្គា​ដា​ហ្វី ត្រូវ​កងទ័ព​បាញ់សម្លាប...