មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

ក្រពើ ថៃ

ស្ត្រី​ថៃ​ម្នាក់​ធ្វើ​អត្តឃាត​ដោយ​លោត​ទម្លាក់​ខ្លួន​ចូល​អាង​ចិញ្ចឹម​ក្រពើ​

(ថ្ងៃទី 17 កញ្ញា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

ស្ត្រី​ចំណាស់​ថៃ​ម្នាក់ បាន​ធ្វើអត្តឃាត​ដោយ​លោត​ទម្លាក់ខ្លួន​ចូល​អាង​ចិញ្ចឹម​ក្រពើ​មួយ​កន្លែង​នៅ​ទីក្រុង​បាងកក ប្រទេស​ថៃ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​។​...