មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

អង្គការសហប្រជាជា

អង្គការសហប្រជាជាតិ​ចង់​ឲ្យ​កូរ៉េ​ខាងជើង ត្រូវបាន​ចោទប្រកាន់​នៅ​តុលាការ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​អន្តរជាតិ​

(ថ្ងៃទី 19 ធ្នូ 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​មហាសន្និបាត​អង្គការសហប្រជាជាតិ កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​នាំយក​កូរ៉េខាងជើង​ទៅ​តុលាការ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​អន្តរជាតិ ដោ​ស​សារ​ការរំលោភ​ស...