មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

ឆត្រ

តើ​ឆត្រ​ក្លាយ​ជា​និមិត្តរូប​នៃ​បាតុកម្ម​គាំទ្រ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ហុងកុង​ដូច​ម្តេចទៅ​?

(ថ្ងៃទី 30 កញ្ញា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​នឹង​ចងចាំ​វា​ថា​ជា "​បដិវត្តន៍​ឆត្រ​"  ខណៈ​ដែល​បាតុករ​គាំទ្រ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​រាប់​ម៉ឺន​នាក់​នៅ​ហុងកុង​ប្រើ​ឆត្រ​ ការស...