មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

_63201017_jex_1523855_de29-1

ប្រធានាធិបតី​មី​យ៉ាន់​ម៉ា ត្រូវបាន​ប្តឹង​នៅ​អាមេរិក​អំពី​ការរំលោភ​សិទ្ធិ​របស់​ក្រុម​ជន​អ៊ីស្លាម​រ៉ូ​ហ៊ីង​យ៉ា​

(ថ្ងៃទី 3 តុលា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

ក្រុម​សកម្មជន​ការពារ​សិទ្ធិ​អ៊ីស្លាម បានដាក់​ពាក្យ​ប្តឹង​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ដើម្បី​ប្តឹង​ប្រឆាំង លោក ថេ​ន សេន ប្រធានាធិបតី​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​ ​ដោយ​ចោទប្រក...