មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

7db6a690a9daee3de8a9bc51522014f8

​រកឃើញ​សត្វ​ចម្លែក​នៅក្រោម​ដី នា​ប្រទេស​ឥណ្ឌា

(ថ្ងៃទី 3 សីហា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​សភាវៈ​ចម្លែក​មួយ ដែល​ស្រដៀង​មនុស្ស និង​ស្វា​ផង បាន​បង្ក​ការភ្ញាក់ផ្អើល គ្រា​គេ​រកឃើញ​វា​នៅក្រោម​ស្រទាប់ដី នា​ប្រទេស​ឥណ្ឌា ។​

​គេហទំព័រ News...