មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

ប្រាយុទ្ធ

នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ ប្រា​យុទ្ធ ចាន​អូ​ចា​និយាយថា គ្មាន​ការប្រព្រឹត្ត​អំពើពុករលួយ​

(ថ្ងៃទី 30 សីហា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

ឧត្តមសេនីយ៍ ប្រា​យុទ្ធ ចាន​អូ​ចា នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ​ថ្មី បាន​ដាក់​ឲ្យ​ពិនិត្យ​និង​សម្រេច​បញ្ជី​ឈ្មោះ​សមាជិក​គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរ​បស់​លោក​​ដើម្បី​ទទ...