មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Aa

លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា នឹង​ជួបប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​ដ៏​ច​ម្រួ​ង​ចម្រាស់​

(ថ្ងៃទី 30 សីហា 2016)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​សេត​វិមាន​បាន​និយាយថា ប្រធានាធិបតី លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា នឹង​ជួបមេដឹកនាំ​ហ្វីលីពីន​ដ៏​ច​ម្រួ​ង​ចម្រាស់ លោក​ ​រ៉ូ​ឌ្រី​ហ្គូ ឌូ​ធឺ​តេ (Rodrigo Dut...