មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

ថៃ ប្រហារជីវិត ចាប់រំលោភលើរថភ្លើង

បុគ្គលិក​រថភ្លើង​ថៃ ត្រូវបាន​កាត់ទោស​ប្រហារជីវិត​ពី​រំលោភ​និង​សម្លាប់​ក្មេងស្រី​លើ​រថភ្លើង​

(ថ្ងៃទី 1 តុលា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

តុលាការខេត្ត​ហួ​ហ៊ីន ប្រទេស​ថៃ បាន​កាត់ទោស​ប្រហារជីវិត បុរស​ឈ្មោះ​Wanchai Sangkhao ជា​បុគ្គលិក​រថភ្លើង​ថៃ ពី​បទ​សម្លាប់​និង​រំលោភ​ក្មេងស្រី​ម្...