មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

_81330170_025775344-1

កូរ៉េខាងជើង​ព្រមាន​ចាត់វិធានការ ចំពោះ​សមយុទ្ធ​យោធា​រួមគ្នា​រវាង​អាមេរិក និង​កូរ៉េ​ង​ខាងត្បូង​

(ថ្ងៃទី 2 មីនា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

កូរ៉េខាងជើង​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ បាន​ប្រមាន​ចាត់វិធានការ​ក្តៅ​ប្រឆាំង​ទៅនឹង​សមយុទ្ធ​យោធា​រួមគ្នា​រវាង​អាមេរិក និង​កូរ៉េខាងត្បូង ដោយ​និយាយថា ខ្លួន​នឹងមិន...