មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

_88178429_031359764

រថភ្លើង​បុក​គ្នា​នៅ​អាល្លឺម៉ង់ ស្លាប់​១០​នាក់ និង​របួស​ជាង​១០០​នាក់​

(ថ្ងៃទី 10 កុម្ភៈ 2016)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​មនុស្ស​យ៉ាងតិចណាស់​ចំនួន​១០​នាក់ ត្រូវបាន​ស្លាប់​និង​មនុស្ស​ជាង​១០០​នាក់​បាន​រងរបួស បន្ទាប់ពី​រថភ្លើង​២​បាន​បុក​គ្នា​​នៅ​រដ្ឋ​Bavaria ប្រទេស​អា​ល្...