មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

1

គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​អា​ហ្វ​ហ្គា​នី​ស្ថាន​ជិត​ពេញលេញ​ហើយ​បន្ទាប់ពី​ពន្យារពេល​រាប់​ខែ​

(ថ្ងៃទី 22 មេសា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​ប្រធានាធិបតី​អា​ហ្វ​ហ្គា​នី​ស្ថាន លោក អាស​រា​ហ្វ ហ្គា​នី (Ashraf Ghani) បាន​ឲ្យ​រដ្ឋមន្ត្រី​ថ្មី ១៦ រូប​ស្បថ​កាន់តំណែង ដោយ​ជិត​ធ្វើ​ឲ្យ​គណៈរដ...