មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

មីយ៉ាន់ម៉ា

ជនសង្ស័យ​ក្នុង​ឃាតកម្ម​អ្នកទេសចរ​អង់គ្លេស​ដ​ក​ចម្លើយសារភាព​

(ថ្ងៃទី 22 តុលា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​បុរស​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​២​នាក់​ដែល​ជាប់ចោទ​ថា​បានសម្លាប់​អ្នកទេសចរ​អង់គ្លេស​២​នាក់​នៅ​កោះ​តាវ​របស់​ថៃ​នោះ បាន​ដក​ចម្លើយ​សារភាព​របស់​ពួក​គេ​វិញ នេះ​...