មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

ស៊ូ​ស៊ីឡូ បា​ម​បាំង យូ​ដ​យ៉ូ​ណូ

ប្រធានាធិបតី​ឥណ្ឌូនេស៊ី​និយាយថា​IS​ធ្វើឲ្យ​អាប់ឱន​ដល់​សាសនា​អ៊ីស្លាម​

(ថ្ងៃទី 22 សីហា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​លោក ស៊ូ​ស៊ីឡូ បា​ម​បាំង យូ​ដ​យ៉ូណូ​(Susilo Bambang Yudhoyono ) ប្រធានាធិបតី​របស់​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ដែលមាន​អ្នក​កាន់​​សាសនា​អ៊ីស្លាម​ដ៏​ច្រើន​...