មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Gooddeep

នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ធ្វើ​អំពើ​ល្អ​ចំពោះ​អ្នក​ដទៃ នោះ​អំពើ​ល្អ​នឹង​វិល​មក​រក​អ្នក​វិញ​ជា​ពុំ​ខាន

(ថ្ងៃទី 3 កញ្ញា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

សូម​ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖