មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Sport1

ក្លឹប Sampdoria របស់​អ៊ីតាលី​បាន​ដកខ្លួន​ចេញពី​ការផ្ទេរ​កីឡាករ Balotelli របស់​ក្លឹប Liverpool

(ថ្ងៃទី 30 មិថុនា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

ប្រធាន​ក្លឹប Sampdoria លោក​បាន​ដកខ្លួន​ចេញ​ក្នុងការ​ផ្ទេរ​យក​កីឡាករ​ខ្សែ ប្រ​យុ​ទ្ឋ​សញ្ជាតិ អ៊ីតាលី Mario Balotelli ពី​ក្លឹប Liverpool ដោយសារ ប​ញ្ហ...