មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Hip

ស៊ុយអែត​បង្កើន​ការតាមរក​នាវាមុជទឹក​អាថ៌កំបាំង​នៅ​ដែនទឹក​របស់ខ្លួន​

(ថ្ងៃទី 21 តុលា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​កងទ័ពជើងទឹក​របស់​ប្រទេ​សស៊ុយអែត បាន​បង្កើន​ការស្វែងរក​នាវាមុជទឹក​អាថ៌កំបាំង​នៅ​ដែនទឹក​របស់ខ្លួន​នៅ​ឯនាយ​ទីក្រុង​ស្តុក​ខុល កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ ​បន...