មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Instagram_kathmandudamage_150425_16x9_992

មនុស្ស​យ៉ាងតិច ៤៧០​ស្លាប់ នៅក្នុង​ការរញ្ជួយ​ដី នៅ​ណេ​ប៉ាល់​

(ថ្ងៃទី 25 មេសា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

ការរញ្ជួយ​ដី​ដ៏​ខ្លាំង​មួយ បានកើត​ឡើង​នៅ​ប្រទេស​ណេ​ប៉ាល់ ដោយ​សម្លាប់​មនុស្ស​យ៉ាងតិច ៤៧៩​នាក់​។ នេះ​បើតាម​សេចក្តីរាយការណ៍​របស់​សារព័ត៌មាន​បរទេស​។​