មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

International_news_cen_28_02_15 (1)

អ្នកនយោបាយ​បក្សប្រឆាំង​រុស្សី​ម្នាក់​ត្រូវបាន​បាញ់សំលាប់​នៅ​កណ្តាល​ក្រុង​

(ថ្ងៃទី 28 កុម្ភៈ 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​មេដឹកនាំ​បក្សប្រឆាំង​រុស្សី លោក បូរី​ស ណេ​ម​សូវ (Boris Nemtsov) ដែលជា​អតីត​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ត្រូវបាន​ជន​មិន​ស្គាល់​មុន​បាញ់សំលាប់​នៅ​កណ្តាល​ទីក្រ...