មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Panda

កូន​ខ្លាឃ្មុំ តោង​ជើង​អ្នក​ថែ​សួនសត្វ យ៉ាង​ស្អិត ទទួល​បានការ​ទស្សនា​រាប់លាន​ដង ត្រឹមតែ ៤​ថ្ងៃ​

(ថ្ងៃទី 27 កុម្ភៈ 2017)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​វីដេអូ​របស់​កូន​ខ្លាំ​ឃ្មុំ (Panda) ដែល​តោង​ជើង​អ្នកថែរក្សា​សួនសត្វ ស្អិត​មិន​លែង បាន​ទ​ទូល​ការចាប់អារម្មណ៍ យ៉ាងខ្លាំង ពី​អ្នកលេង​បណ្តា​យ​ទំនាក់ទំ...