មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Int

​ជិត ១០០​នាក់​ស្លាប់ និង​របួស ក្នុងការ​វាយប្រហារ​ដោយ​គ្រាប់បែក នៅ​អាហ្គានីស្ថាន​

(ថ្ងៃទី 23 មិថុនា 2017)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

មនុស្ស​យ៉ាងហោចណាស់​ចំនួន ៣៤​នាក់​បាន​ស្លាប់បាត់​បង់ជីវិត និង ៥៨​នាក់​ផ្សេងទៀត​រងរបួស​នៅក្នុង​ហេតុ​ការផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​ក្នុង​ឡាន នៅ​ខាងក្រៅ​ធនា​ការ​ម...