មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Francepic

បារាំង​និង​ចិន​សំរេចបាន​កិច្ចព្រមព្រៀង​តម្លៃ​រាប់ពាន់​លាន​ដុល្លារ​

(ថ្ងៃទី 4 កក្កដា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​នៅក្នុង​អំឡុងពេល​ទស្ស​នៈ​កិច្ច​របស់លោក លី កេ​គីង នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន បំពេញ ទស្សនៈកិច្ច​នៅ​បារាំង ប្រទេស​ចិន និង​បារាំង បាន សំរេចបាន​នូវ​កិច្ចព្រមព...