មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

_85967576_85967574

​ប្រធានាធិបតី​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ស្វែងរក​ជំនួយ​ដើម្បី​ពន្លត់ភ្លើង​ឆេះ​ព្រៃ​

(ថ្ងៃទី 8 តុលា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​ប្រធានាធិបតី​ឥណ្ឌូនេស៊ី លោក ជូ​កូ វី​ឌូ​ឌូ បានស្នើ​សុំ​ជំនួយ​អន្តរជាតិ​ដើម្បី​ពន្លត់ភ្លើង​ឆេះ​ព្រៃ​ដែល​បាន​បង្ក​ជា​ផ្សែង​អ័ព្ទ​ដ៏​ក្រាស់​​ដោយ​គ្រប...