មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

យីងឡាក់

នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ គំរាម​រារាំង លោកស្រី យី​ង​ឡាក់ ស៊ីណា​វ៉ាត ពី​ការធ្វើដំណើរ​ទៅ​បរទេស

(ថ្ងៃទី 26 វិច្ឆិកា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ លោក ប្រា​យុទ្ធ ចាន អូ​ចា កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ បាន​គំរាម​រារាំង លោកស្រី យី​ង​ឡាក់ ស៊ីណា​វ៉ាត នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ដែល​ត្រូវ​បាន​ទម្...