មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Cho-de-tren-oto-di-khap-pho-ban-sua-tuoi-nguyen-chat_3235149

យក​រថយន្ត​ដឹក​ពពែ ពពាយនាយ​លក់​ទឹកដោះពពែ​សុទ្ធ​

(ថ្ងៃទី 4 កញ្ញា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​តាម Shanghaiist ចុះផ្សាយ​នោះ ប្តី​ប្រពន្ធ​១​គូ នៅ​ស៊ី​អាន ប្រទេស​ចិន បាន "​កែទម្រង់​" ដោយ​ប្រើ​វិធីសាស្ត្រ​ថ្មី ក្នុងការ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកដោះពពែ​ល្អ​...