មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

ចិន​កសាង​កោះ​នៅ

ចិន​កសាង​កោះ​នៅ​លើ​ថ្ម​ប៉ប្រះ​ទឹក​នៅ​ប្រជុំ​កោះ​ស្ព្រាត់​លី​សម្រាប់​ធ្វើ​ផ្លូវ​យន្តហោះ​

(ថ្ងៃទី 22 វិច្ឆិកា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

តាម​សេចក្តីរាយការណ៍​ព័ត៌មាន​អំពី​វិស័យ​យោធា​បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ថា​រូបភាព​ពី​ផ្កាយរណប​បានបង្ហាញ​ថា ប្រទេស​ចិន​កំពុង​សាងសង់​កោះ​នៅលើ​ថ្ម...