មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

3011_jatupornprompan

ប៉ូលីស​ថៃ​ចាប់ខ្លួន​មេដឹកនាំ​ក្រុម​អាវ​ក្រហម ២ រូប​

(ថ្ងៃទី 30 វិច្ឆិកា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៣០ វិច្ឆិកា នេះ មេដឹកនាំ​សំខាន់​របស់​ក្រុម​អាវ​ក្រហម គឺ​លោក Nuttawut Saikuea និង Jatuporn Prompan បាន​ត្រូវ​ប៉ូលីស​ចាប់ខ្លួន ពេល​ក...