មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

1ok

ស្ត្រី​អង់គ្លេស​ស្លាប់​ក្នុងពេល​វះកាត់​កែ​សម្ផស្ស​នៅ​ថៃ​

(ថ្ងៃទី 25 តុលា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

ស្ត្រី​អង់គ្លេស​វ័យ​២៤​ឆ្នាំ​ម្នាក់​ស្លាប់​នៅ​គ្លីនិច​កែសម្ផស្ស​មួយ​នៅ​ថៃ ក្រោយ​ពី​ទំនងជា​បាន​ធ្វើ​ការវះកាត់​កែកុន​ឆ្អឹង​គូទ​របស់​នាង​។​<...