មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Yellowshirts

តុលាការ​ថៃ ​កាត់ទោស​មេដឹកនាំ​ក្រុម​អាវ​លឿង ​៦​នាក់​ ម្នាក់​ពីរ​ឆ្នាំ​

(ថ្ងៃទី 29 ឧសភា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

មេដឹកនាំ​ក្រុម​ប្រា​តុ​ករ​អាវ​លឿង ៦ នាក់ ដែល​រួមមាន លោក​ចំឡង ស្រ៊ី​មឿង ,​សុន​ធិ លីម​ថងគុល​,​ភី​ប​ផ​ប់ ដួងចៃ​,​សំ​គៀត ពង់​ផៃ​ប៊ុល​និង​ស៊ូ​រិ​យ៉ា កាត...

ADSENSE CODE