មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Chinese fugitive lai changxing is escorted back to beijing from canada, at beijing international airport july 23, 2011

ចិន​ចាប់​ជនសង្ស័យ​ពុករលួយ​ចំនួន​១៨០​នាក់​ក្នុង​ការតាមរក​ចាប់ខ្លួន​មកពីក្រៅប្រទេស​

(ថ្ងៃទី 31 តុលា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​ទីភ្នាក់ងារ​ព័ត៌មាន​ស៊ីនហួ​របស់​ចិន​បាន​រាយការណ៍​ថា​ប្រទេស​ចិន​បាន​ចាប់​បាន​ជនសង្ស័យ​ចំនួន​១៨០​នាក់ ពី​បទ​ប្រព្រឹត្ត​បទឧក្រិដ្ឋ​សេដ្ឋកិច្ច​ ន...