មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

_85922748_476488818

អ្នកបើក​យន្តហោះ​ស្លាប់​ក្នុងអំឡុង​ហោះហើរ​ដោយមាន​អ្នកជិះ​១៤៧​នាក់​នៅ​អាមេរិក​

(ថ្ងៃទី 6 តុលា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​អ្នកបើក​យន្តហោះ​ម្នាក់​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​អាមេរិក​(American Airlines) បាន​ធ្លាក់​ឈឺ​ហើយ​បាន​ស្លាប់​ក្នុងអំឡុងពេល​​ហោះហើរ​ចេញពី ទីក្រុង​Phoenix...