មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Isis

ស្ត្រី​ម៉ាឡេស៊ី​ផ្តល់​សេវា​សិច​សំរាប់​ពួក​សកម្មប្រយុទ្ធ​ISIS

(ថ្ងៃទី 28 សីហា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​ស្ត្រី​ម៉ាឡេស៊ី​បី​នាក់​ត្រូវបាន​គេ​រាយការណ៍​ថា​បាន​ធ្វើដំណើរ​ទៅ​មជ្ឈិមបូព៌ា​ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​"​ស្ត្រី​បំរើ​ការសប្បាយ​"​សំរាប់​ពួក​យុទ្ធជន​នៃ​​...