មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Ngamy

រុស្សី និង​អាមេរិក ឯកភាពគ្នា​លើ​យន្ដការ​ផ្អាក​ការបាញ់​នៅ​ស៊ី​រី​

(ថ្ងៃទី 30 មេសា 2016)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

ទីភ្នាក់ងារ​សារពត៌មាន RIA បានអោយដឹងថា រុស្ស៊ី និង​អាមេរិក បាន​ឯកភាពគ្នា​ស្ដីពី “​យន្ដការ​ផ្អាក​ការបាញ់​” នៅ​ស៊ី​រី ចាប់ពី​ពាក់កណ្ដាល​អាធា​ត្រ​ថ្ងៃទ...