មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Viagra_brrs

យក​ម្សៅ​ថ្នាំ Viagra លាយ​នឹង​ស្រា ដើម្បី​ឡង់សេ​ថា វា​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ជួយ​ដល់​ផ្លូវ​ភេទបុរស​

(ថ្ងៃទី 4 សីហា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​ប្រភពពី BBC ឲ្យ​ដឹងថា កាលពី​ថ្ងៃទី​០២ សីហា សមត្ថកិច្ច​ចិន​បាន​ចាប់បាន​នូវ​ករណី​ផលិត​ស្រា​លាយថ្នាំ Viagra ជាច្រើន នៅ​ទីក្រុង Guangzhou ហើយ​ពពាយនាយ​...