មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

មេគង្គ

ប្រទេស​តាម​ដង​ទន្លេមេគង្គ​មាន​ផែនការ​បង្កើត​ផ្លូវ​ត​ភ្ជាប់​តម្លៃ​៣០​ពាន់​លាន​

(ថ្ងៃទី 20 ធ្នូ 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​ប្រទេស​៥​នៅ​តាម​ដង​ទន្លេមេគង្គ កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​បានអនុម័ត​ការចំណាយ​៣០.០០០​លាន​ដុល្លារ​លើ​គំរោង​អភិវឌ្ឍន៍ ភាគច្រើន​ផ្តោតលើ​ការតភ្ជាប់​គ្នា​​នៅក...