មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Dd

មនុស្ស​ជាង​៥០​នាក់​ស្លាប់​ក្នុង​គ្រោះទឹកជំនន់​និង​បំណាក់​ដី​នៅ​នេ​ប៉ាល់​

(ថ្ងៃទី 27 កក្កដា 2016)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​ក្រុម​អាជ្ញាធរ​នេ​ប៉ាល់​បាន​និយាយ​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​(​ទី​២៧​ខែកក្កដា​) ថា មនុស្ស​ចំនួន​៥៤​នាក់ បាន​ស្លាប់​ដោយសារ​ទឹកជំនន់​និង​​បំណាក់​ដី ដោយសារ​ភ្លៀង​ធ្...