មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Cambodian prime

មេដឹកនាំ​និង​ឥស្សរជន​ពិភពលោក​មកពី​២០​ប្រទេស​ចូលរួម​បុណ្យ​សព​លោក​លី ក្វាន់​យូ​

(ថ្ងៃទី 30 មីនា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

បណ្តា​ឥស្សរ​ជនិ​ភព​លោក​មក​ពីជាង​២០​ប្រទេស​បាន​ទៅ​ចូលរួម​បុណ្យសព​របស់​លោក​លី ក្វាន់​យូ កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ​ទី​២៩​មីនា ។​