មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Box jellyfish

អ្នកទេសចរ​បារាំង​ស្លាប់​ដោយ​ខ្ញែរ​ទិច​នៅ​សមុទ្រ​ថៃ​

(ថ្ងៃទី 27 សីហា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​អាជ្ញាធរ​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​បាន​អំពាវនាវ​អោយ​ភ្ញៀវទេសចរ​មកកាន់​រមណីយដ្ឋាន​ពេញនិយម កោះ ផាន​ង៉ាន មានការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​​ពេល​ចុះ​លេង​ទឹកសមុទ្រ បន្...