មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Fake

កងទ័ពជើងទឹក​ថៃ​អាម៉ាសមុខ​នៅពេល​ទាហាន​របស់ខ្លួន​ត្រូវចាប់ខ្លួនជាមួយលុយ​ក្លែងក្លាយ​៧​លាន​ដុល្លារ​នៅកម្ពុជា​

(ថ្ងៃទី 21 កញ្ញា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

វា​ទំនងជា​ការ​ចាប់បាន​លុយ​ក្លែងក្លាយ​ក្នុង​បរិមាណ​ច្រើន​បំផុត​នៅ​កម្ពុជា​។​

​យោង​តាម​កាសែត​បាងកក​ប៉ុស្ត៍ ឧត្តមនាវី កា...