មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Photo-1-1504521342092

ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី Kate ប្រកាស​ជា​ផ្លូវការ​ថា មានគភ៌​លើក​ទី ៣ ហើយ​កំពុង​វេទនា​ព្រោះ​...​ចាញ់កូន​

(ថ្ងៃទី 5 កញ្ញា 2017)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​រាជវង្ស​អង់គ្លេស​បានទទួល​នូវ​ព័ត៌មាន​រីករាយ​ថ្មី​គ្រា​ដែល​គូ​ស្វាមី និង​ភរិយា​ព្រះអង្គម្ចាស់ William និង​ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី Kate ប្រកាសថា កំពុង​ត្រៀម...