មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

30243751-01_big

កាត់​ម្រាមដៃ​ជនរងគ្រោះ​ដើម្បី​ជំរិត​ទារប្រាក់​ពី​គ្រួសារ​

(ថ្ងៃទី 22 កញ្ញា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​ជនសង្ស័យ​ជា​ពួក​ជំរិត​ប្រាក់​ជនជាតិ​វៀតណាម​បីនាក់ ដែល​បាន​កាត់​ម្រាម​ដៃ​ជនរងគ្រោះ​និង​បាន​បញ្ជូន​ម្រាមដៃនោះ​ទៅ​អោយ​គ្រួសារ​​របស់ជនរងគ្រោះ ត្រ...