មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Sommai phasee

ការបោះឆ្នោត​នៅ​ថៃ​អាច​ពន្យារពេល​រហូត​ដល់​ឆ្នាំ​២០១៦

(ថ្ងៃទី 27 វិច្ឆិកា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​លោក សុំ​ម៉ៃ ផាស៊ី (Sommai Phasee) រដ្ឋ​មន្ត្រី​ហិរញ្ញវត្ថុ​ថៃ បាន​និយាយប្រាប់​ទីភ្នាក់សារ​ព័ត៌មាន​BBC​ថា ការបោះឆ្នោត​តាម​បែប​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ...