មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

ម៉ាសមុខ

ក្រុម​អ្នក​រត់ប្រណាំង​នៅ​ទីក្រុង​ប៉េកាំង​ពាក់​ម៉ាស​ដើម្បី​ការពារ​ផ្សែង​អ័ព្ទ​

(ថ្ងៃទី 20 តុលា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

ក្រុម​អ្នក​រត់ប្រណាំង​រាប់ពាន់​នាក់​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ការប្រកួត​រត់ប្រណាំង​ម៉ា​រ៉ា​តុង​អន្តរជាតិ​លើក​ទី​៣៤​នៅ​ទីក្រុង​ប៉េកាំង​កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ...