មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

យីងឡាក់ ២៣

អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ ត្រូវបាន​ចោទ​ទោស​ចំពោះ​គោលនយោបាយ​ស្រូវ​សំរាប់កសិករ​

(ថ្ងៃទី 23 មករា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

ពួក​សមាជិក​សភា​ថៃ កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​២៣​មករា​បាន​បោះឆ្នោត​ចោទ​ទោស​អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​យី​ង​ឡាក់ ស៊ីណា​វ៉ាត និង​ហាម​លោកស្រី​មិន​អោយ​​ធ្វើ​នយោ...