មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

_85061460_sketchtwo

​ប៉ូលីស​ថៃ​និយាយថា​ចាប់បាន​ជនសង្ស័យ​ក្នុងការ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​នៅ​ទីក្រុង​បាងកក​

(ថ្ងៃទី 29 សីហា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

ប៉ូលីស​នៅ​ទីក្រុង​បាងកក បាន​និយាយថា​ពួកគេ​បាន​ចាប់​បុរស​ម្មាក់​ដែល​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​ក្នុងការ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​ដែល​បានសម្លាប់​មនុស្ស​២០​នាក់​នៅ​ទី​សក...