មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Qq

គ្រាប់បែក​ផ្ទុះ​នៅ​ខេត្ត​ណា​រ៉ា​ធី​វ៉ា​ត់ នៅមុន​ពេល​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​លោក ប្រា​យុទ្ធ ចាន​អូ​ចា

(ថ្ងៃទី 25 កក្កដា 2016)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​បណ្តាញសារព័ត៌មាន បាន​និយាយថា គ្រាប់បែក​មួយគ្រា​ប់ បាន​ផ្ទុះ​នៅ​ផ្លូវ​មួយ​នៅ​ស្រុក​Kayo Mati  ក្នុង​ខេត្ត​ណា​រ៉ា​ធី​វ៉ា​ត់ ភាគខាងត្បូង​នៃ​ប្រទ...