មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

​ទាហាន​ម៉ា​រី​ន​កូរ៉េខាងត្បូង​ចូលរួម​ការធ្វើ​សមយុទ្ធ​យោធា​

កូរ៉េខាងត្បូង​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​យោធា​ដោយ​បាញ់​គ្រាប់​ពិត​ទោះបីជា​មាន​ការព្រមាន​ពី​កូរ៉េខាងជើង​

(ថ្ងៃទី 21 វិច្ឆិកា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

ប្រទេស​កូរ៉េខាងត្បូង​បាន​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​យោធា​ដោយ​បាញ់​គ្រាប់​ពិត កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ នៅ​ជិត​ព្រំដែន​សមុទ្រ​លឿង​​ដែល​មាន​ជម្លោះ​របស់​ខ្លួន​ជាមួយ​ប្រ...