ភាពយន្ត​១៥​រឿង​របស់​Hollywood​ដែល​រកចំណូលបាន​ច្រើន​បំផុត​ត្រឹម​១​សប្តាហ៍​ដំបូង​ | CEN: World News
Cen-logo

ដំណឹងកម្សាន្ត/ សិល្បៈ

ភាពយន្ត​១៥​រឿង​របស់​Hollywood​ដែល​រកចំណូលបាន​ច្រើន​បំផុត​ត្រឹម​១​សប្តាហ៍​ដំបូង​

ថ្ងៃទី 22 មេសា 2017, 05:33:PM

ខ្សែរ​ភាពយន្ត​របស់​Hollywood ១៥​រឿង​ដែល​រកចំណូលបាន​ច្រើន​បំផុត​ក្នុង​ការចាប់​ផ្សាយ​ត្រឹម​សប្តាហ៍​ទី​១​ទាំង​ក្រៅប្រទេស​និង​ជំវិញ​ពិភពលោក​ក្នុងនោះ​រួមមាន​៖
១. រឿង The Fast of the Furious 8 ឆ្នាំ​២០១៧ រកចំណូលបាន ៤៣២.៣ លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ក្រៅ​ស្រុក និង ៥៣២.៥ លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ទូទាំង​ពិភពលោក​។

២. រឿង Star Wars:The Force Awakens ឆ្នាំ​២០១៥ រកចំណូលបាន ២៨១ លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ក្រៅ​ស្រុក និង ៥២៩ លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ទូទាំង​ពិភពលោក​។ 

៣. រឿង Jurassic World ឆ្នាំ​២០១៥ រកចំណូលបាន ៣១៦.៧ លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ក្រៅ​ស្រុក និង ៥២៥.៥ លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ទូទាំង​ពិភពលោក​។​

៤. រឿង Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 ឆ្នាំ​២០១១ រកចំណូលបាន ៣១៤ លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ក្រៅ​ស្រុក និង ៤៨៣.២ លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ទូទាំង​ពិភពលោក​។​

៥. រឿង Batman V Superman: Dawn of Justice ឆ្នាំ​២០១៦ រកចំណូលបាន ២៥៦.៥ លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ក្រៅ​ស្រុក និង ៤២២.៥ លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ទូទាំង​ពិភពលោក​។​

៦. រឿង The fast of the Furious 7 ឆ្នាំ​២០១៥ រកចំណូលបាន ២៥០.៥ លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ក្រៅ​ស្រុក និង ៣៩៧.៧ លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ទូទាំង​ពិភពលោក​។​

៧. រឿង Harry Potter and the Half-Blood Prince ឆ្នាំ​២០០៩ រកចំណូលបាន ២៣៦ លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ក្រៅ​ស្រុក និង ៣៩៤ លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ទូទាំង​ពិភពលោក​។​

៨.​រឿង The Avengers ឆ្នាំ​២០១២ រកចំណូលបាន ១៨៥.១ លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ក្រៅ​ស្រុក និង ៣៩២.៥ លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ទូទាំង​ពិភពលោក​។

៩. រឿង The Avengers:Age of Ultron ឆ្នាំ​២០១៥ រកចំណូលបាន ២០១.២ លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ក្រៅ​ស្រុក និង ៣៩២.៥ លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ទូទាំង​ពិភពលោក​។​

១០. រឿង Transformers:Dark of the Moon ឆ្នាំ​២០១១ រកចំណូលបាន ២១៩.៨ លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ក្រៅ​ស្រុក និង ៣៨២.៤ លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ទូទាំង​ពិភពលោក​។​

១១. រឿង Spider-Man 3 ឆ្នាំ​២០០៧ រកចំណូលបាន ២៣០.៥ លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ក្រៅ​ស្រុក និង ៣៨១.៧ លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ទូទាំង​ពិភពលោក​។​

១២. រឿង Captain American:Civil War ឆ្នាំ​២០១៦ រកចំណូលបាន ២០០.៤ លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ក្រៅ​ស្រុក និង ៣៧៩.៥ លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ទូទាំង​ពិភពលោក​។​

១៣. រឿង Iron Man 3 ឆ្នាំ​២០១៣ រកចំណូលបាន ១៩៨.៥ លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ក្រៅ​ស្រុក និង ៣៧២.៥ លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ទូទាំង​ពិភពលោក​។​

១៤. រឿង Beauty and the Beast ឆ្នាំ​២០១៧ រកចំណូលបាន ១៨២.៣ លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ក្រៅ​ស្រុក និង ៣៥៧ លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ទូទាំង​ពិភពលោក​។​

១៥. រឿង Pirates of the Caribbean:On Stranger Tides ឆ្នាំ​២០១១ រកចំណូលបាន ២៦០.៤ លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ក្រៅ​ស្រុក និង ៣៥០.៦ លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​ទូទាំង​ពិភពលោក​។

ដំណឹងកម្សាន្ត/ សិល្បៈផ្សេងទៀត

ត្បូង​ពេជ្រ "​ផ្ទុក​ពេញ​" អាង​ងូតទឹក Taylor Swift ក្នុងពេល​ថត MV ជា​របស់​ពិត មានតម្លៃ​រហូតដល់​... ១០ លាន​ដុល្លារ ណា៎​! (ថ្ងៃទី 4 កញ្ញា 2017)

រឿងនិទាន​ឆ្លុះ​​បញ្ចាំង​ពីការវិវត្តអំពីទស្សនៈនៃជីវិត (ថ្ងៃទី 28 សីហា 2017)

Costa Concordia: ពីនា​វាទេសចរណ៍​ដ៏ប្រណីត​លំដាប់ពិភពលោក​ បានក្លាយជានាវា....​ខ្មោច!​ (ថ្ងៃទី 28 សីហា 2017)

លោក Kennedy Tim ទាហាន​ពិសេស​មួក​បៃតង ត្រូវ​ជ្រើសរើស​ជា Brand Ambassador នៃ​ម៉ាក 5.11 Tactical ជា​ផ្លូវការ (ថ្ងៃទី 14 កក្កដា 2017)

ខ្សែភាពយន្ត​ទាំង ៥ ដែល​កំពុង​និយម​ក្នុង​សប្តាហ៍​នេះ​ (ថ្ងៃទី 7 កក្កដា 2017)

ភាពយន្ត​១៥​រឿង​របស់​Hollywood​ដែល​រកចំណូលបាន​ច្រើន​បំផុត​ត្រឹម​១​សប្តាហ៍​ដំបូង​ (ថ្ងៃទី 22 មេសា 2017)

តារា​ស្រី​Rachel True​មាន​វ័យ៥០​ឆ្នាំ​ហើយ ​ប៉ុន្តែ​សម្រស់​វិញ​គឺ​ពិតជា​ស្រស់​ ​ស្អាត​មែនទែន​ (ថ្ងៃទី 21 មេសា 2017)

នាង Christina El Moussa​ត្រូវគេ​ប្រទះឃើញ​នាង​ស្លៀក​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​នៅ​ឆ្នេរសមុទ្រ​ក្នុង​រដ្ឋ​ហា​វ៉ៃ (ថ្ងៃទី 20 មេសា 2017)

ព័ត៌មាន​មួយ​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា​La La និង Caromelo Anthony​បាន​បែកបាក់​គ្នា​ហើយ​ (ថ្ងៃទី 20 មេសា 2017)

Beyonce​បាន​បង្ហោះ​វី​ឌី​អូ​ពី​សកម្មភាព​ក្នុង​គ្រួសារ​របស់​នាង​ដែល​មើលទៅ​គឺ​ពិតជា​ ​មាន​សុភមង្គល​ខ្លាំង​មែនទែន​ (ថ្ងៃទី 6 មេសា 2017)