ការដក​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​របស់ EU ពី​កម្ពុជា , សហភាព​អឺរ៉ុប បែរ​ជា​ផ្ដល់​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ដល់​ប្រទេស ដែល​មាន​អំពើ​រំលោភ​សិទ្ធិមនុស្ស អាក្រក់​ជាង​កម្ពុជា​ទៅ​វិញ​ – CEN