លោកស្រី​Pauline Camona មន្ត្រី​ការបរទេស​បារាំង អះអាង​ពី​ការ​បន្ត​គាំទ្រ​លើ​ការអភិវឌ្ឍន៍​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN