សិស្ស​វ័យក្មេង​ម្នាក់ ដោះស្រាយ cube ក្រោម​ទឹក​រយៈពេល​ជាង ១​នាទី ដើម្បី​បំបែក​កំណត់ត្រា​ពិភពលោក (​វីដេអូ​) – CEN