បន្តិចទៀត​ប្រជាពលរដ្ឋ​រស់នៅ​ក្រុងព្រះសីហនុ និង​ភ្ញៀវទេសចរ លែង​កង្វល់​រឿង​ផ្លូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៀតហើយ​.! – CEN