ផុត​ម៉ោង​​វេន​យប់​ហើយ តែ​អ្នក​គ្រូពេទ្យ​ចិត្តធម៌​ម្នាក់ សុខចិត្ត​ឈប់​រថយន្ត​នៅ​មើល​បុរស​ម្នាក់​កំពុង​របួស​នៅលើ​ដងផ្លូវ រហូត​ទាល់​រថយន្ត​​សង្គ្រោះ​​មកដល់!! – CEN