សូម​ប្រុងប្រយ័ត្ន​! គោះទ្វារ​រថយន្ត​នៅ​កន្លែង​ភ្លើងស្តុប ស្មានតែ​សួរនាំ​ផ្លូវ​ធ្វើដំណើរ តែ​ផ្ទុយទៅវិញ យក​ទឹកម្ទេស​ជះ​ដាក់​មុខ​យ៉ាង​សាហាវ​ – CEN