ប្រជាពលរដ្ឋ​ស្នើសុំ​ឲ្យ​ជួយ​អន្តរាគមន៍​ទៅ​ក្រសួងសុខាភិបាល ពាក់ព័ន្ធ​រថយន្ត​សាមុយ និង​គ្រូពេទ្យ​មួយចំនួន គិតតែ​រឿង​លុយ និង​ប្រ​ងើយ​កន្តើយ មិន​ជួយសង្គ្រោះ​ទាន់ពេលវេលា រហូត​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកជំងឺ​ស្លាប់​ – CEN