លោកស្រី រ៉ូ​ណា ស្មី​ត និង​លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ ឆ្លងឆ្លើយ រឿង​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​សិទ្ធិ​ទទួលបាន​ព័ត៌មាន – CEN