​រក្សា​សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង​សុវត្ថិភាព បុណ្យ​ឯករាជ្យ​ជាតិ ស្នើ​ឲ្យ​ម្ចាស់​អាជីរកម្ម​ជលយាន្ត​ផ្អាក​ចរាចរ និង​ហាម​បង្ហោះ​ដ្រូ​ន​ – CEN