ផ្លាស់​ប្តូរ​មុខមាត់​ខេត្ត​ទេសចរណ៍ ត្រូវ​សាងសង់​ផ្លូវ​ខ្នែង​ចំនួន​៥២​ខ្សែ ត​ភ្ជាប់​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៦ និង​ផ្លូវ​១១​ខ្សែ គ្រោង​ចំណាយ​ថវិកា​ប្រមាណ​១៥​លាន​ដុល្លារ – CEN