ទស្សនា​វ​ដ្តី​អាមេរិក​ប្រកាស ៖ ផឹកទឹក​សណ្តែកខ្មៅ​ជួយ​ប្រឆាំង​នឹង​ភាពចំណាស់ ហើយ​កែសម្រួល​ស្ថានភាព​ស្បែក​បានល្អ​ជាង ១០​ដង ប្រៀប​នឹង​អាហារ​ដទៃ​ – CEN