ព្រោះ​តែ​ចង់​ចម្លែក ប្លែក​ពី​គេ ធ្វើឲ្យ​ពិធីមង្គលការ​មួយបញ្ចប់ នោះ​គឺ​ការចាប់​ផ្តើមបុណ្យ​…​សព​របស់​កូន​ក​ម្លោះ កូនក្រមុំ​ – CEN