​រកឃើញ​ជួរ​ភ្នំ​កម្ពស់ ៣.០០០​ម៉ែត្រ នៅក្រោម​មហាសមុទ្រ​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ – CEN